Saturday, 13 January 2018

ĐÔNG HẢI: VÙNG LÊN Chống giặc Tàu xâm lược


VÙNG LÊN chống giặc Tàu xâm lược Nhạc và lời: Đông Hải-Nguyễn Đức Hiền Tác giả tự đàn, tự hát, tự thu âm và video

No automatic alt text available.