Wednesday, 31 January 2018

ĐỨA CHÓ VC NÀO CŨNG MUỐN QUA XỨ TƯ BẢN SỐNG ĐỂ QUÊN ĐI CÁI QUÁ KHỨ MÀ CHÚNG BẮT BUỘC PHẢI CA TỤNG VÀ TÔN THỜ

Image may contain: 2 people, people smiling, text