Thursday, 19 April 2018

Những Câu Hỏi - Chu Bách Việt

Có rất nhiều câu hỏi về hiện tình ở Việt Nam như: Tại sao đảng bỏ tù quá nhiều các nhà hoạt động? Tiền đâu mà quan chức xây nhà giá hàng chục tỉ? Đảng làm gì khi Tàu xâm lăng biển đảo? Sao có nhiều dân oan chết trong đồn công an? Tại sao và tại sao? .... Mời quý vị đọc thơ Chu Bách Việt để biết thêm nhiều câu hỏi mà chúng ta chỉ có thể có câu trả lời rõ ràng khi không còn cộng sản cai trị trên đất nước mà thôi.


Đảng bỏ tù dân ta
Thì là chuyện trong nhà
Tại sao Liên Hiệp Quốc
Lại chỉ trích đảng ta?

Quan chức đảng xây nhà
Là bí mật quốc gia
Tại sao hỏi ngớ ngẩn
Lấy tiền ở đâu ra?

Đảng lấy đất, đuổi dân
Vì đó là chuyện cần
Xây nghĩa địa cho đảng
Sao cứ bàn vớ vẩn?

Nhiều dự án thua lỗ
Nhiều cầu xập, đường vỡ
Đó là chuyện thường ngày
Tại sao hỏi ấm ớ?

Tàu cộng chiếm Hoàng Sa
Chiếm luôn cả Trường Sa
Sao không ra ngoài đảo
Kiếm Tàu hỏi cho ra?

Bao nhiêu là dân oan
Chết trong đồn công an
Có sống thì có chết
Sao lại cứ than van?

Chống đảng thì đi tù
Bất đồng cũng lãnh đủ
Tốn tiền xây nhà giam
Xây bao nhiêu cho đủ?

Báo chí và truyền thông
Là đảng nói cho dân
Nói sao thì nghe vậy
Hỏi làm gì mất công?

Này các bạn tôi ơi
Hỏi chi cho uổng lời
Sao không cùng đứng dậy
Dẹp cộng sản cho rồi?

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)