Thursday, 19 April 2018

Mãi mãi yêu em - Love you forever (Thơ Vĩnh Liêm)

(Lời của cặp tình nhân Việt-Mỹ)

      Tình yêu là thuốc nhiệm mầu!
Honey! Let’s touch, keep our clean hands! 
      Em yêu! Hãy giữ lời em!
Yes, sure. I’ll keep them ever.
      Yêu anh, em chớ hững hờ!
Honey! Keep forever – for you!
      Mắt em gợi nhớ những chiều…
Do you mean that? Let’s see my heart.
      Ngoài sân ánh sáng chan hòa.
I see! My great gift card that time.
      Em yêu! Đừng có nhớ ai…
Honey, I keep my mind, my love…
      Mai sau mình có xuống mồ.
I’ll die with your love. – Certain!
      Em yêu! Anh mãi yêu em!
Thank you! You should keep them, Honey!

 (Avondale, 23-3-2013)

VĨNH LIÊM

Vinh Liem Home Page 
http://vinhliem.tripod.com 
Nếp Sống Hòa Hảo
http://www.lulu.com/author/content_revise.php?fCID=10258332
Còn Vương Tơ Lòng
http://www.lulu.com/author/content_revise.php?fCID=6046507
Lament of the Boat People 
http://www.lulu.com/author/content_revise.php?fCID=2406583
Without Beginning Without End
http://www.lulu.com/author/content_revise.php?fCID=2316713
Two Faces of Life 
http://www.lulu.com/author/content_revise.php?fCID=4929903