Tuesday, 3 July 2018

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 tại San José, California, USA Ngày 17 tháng 6 năm 2018.