Tuesday, 3 July 2018

BÁN NƯỚC CỨU ĐẢNG (Thơ Vũ Linh Huy)

Bán nước cứu đảng ư?
Để phân giải từ từ...
Bán nước thì có thật
Tiền vào túi “chóp bu”

Nước mất, đảng ra sao?
Nước thành tỉnh của Tàu
Một nước mà hai đảng?
Đảng Việt giải tán mau

Chỉ một đảng Tàu thôi
Tỉnh uỷ Việt Nam thời
Một chú Tàu chễm chệ
Tay cầm sẵn cây roi

Lãnh đạo cũ của ta
Tàu chê ngu, hèn, già
Tống cổ về vườn hết
Đố ai dám kêu ca

Rõ ràng mất đảng rồi
Tỉnh ra thì hỡi ôi
Sao ta ngu khờ quá
Nước mất, đảng cũng toi

Chóp bu đảng hiện nay
Hiểu rất rõ chuyện này
Nhưng “tiền thày bỏ túi
Sống chết mặc chúng bay!”

Tiền chuyển qua Mỹ, Âu
Tàu chiếm, thày “dọt” mau
Đàn em khờ kẹt lại
Chẳng biết chạy đi đâu

Đảng viên cấp dưới ơi
Xin hãy lắng nghe tôi
Đừng theo đảng bán nước
Chỉ theo dân tộc thôi

“Còn đảng thì còn mình”
Khẩu hiệu đáng tởm khinh
Đánh lừa người khờ dại
Vứt ngay nó xuống xình!

Boston, ngày 2 tháng 7 năm 2018.
BS. Vũ Linh Huy