Sunday, 30 September 2018

Thư Đông Kinh 1-10-2018 - Đỗ Thông Minh


Image result for do thong minh

Kính gửi quý vị,
Xin gửi Thư Đông Kinh mới đính kèm.
Nếu là dạng PDF, xin tải xuống và bấm vào “kính lúp” để phóng lớn ra.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đỗ Thông Minh