Thursday, 25 October 2018

TRUYỀN THOẠI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH - CHƯƠNG 69 - Hoàng Xuân Thảo

Mời qúy vị đọc tiếp Chương 69 với Lời bàn của Nguyễn Thượng Vũ trong một giai đoạn gay go của lịch sử..

Related image


Xin bấm theo LINK sau

http://www.mediafire.com/file/lgji1peij0rv893/CH%25C6%25AF%25C6%25A0NG_69_-_TRUY%25E1%25BB%2580N_THO%25E1%25BA%25A0I_TRI%25E1%25BB%2580U_%25C4%2590%25E1%25BA%25A0I_H%25E1%25BB%2592_CH%25C3%258D_MINH.docx/file