Saturday, 27 October 2018

VOTE: NOV / 2018

Tại sao người Mỹ gốc Việt PHẢI đi bầu cho đảng Cộng Hòa vào tháng 11, 2018???.

Đảng Dân Chủ kiểm soát 3 phương tiện truyền thông quan trọng nhất:

1 - Báo Chí (CNN, MSNBC, ABC, CBS etc...)
2 - Học Đường
3 - Holywood

Hình thức cũng giống như dảng CS vậy thôi.

Vậy ai là người đứng sau lưng đảng Dân Chủ? Quý vị xưa nay vẩn thường nghỉ là: Bill Clinton, Obama, Hillary etc... nhưng thật sự ra là 1 tên tỉ phú tài phiệt tên là George Soros. 

Vậy George Soros là ai ?


Họ muốn toàn cầu hóa nước Mỹ (Thế giới Đại Đồng) vì vậy họ chủ trương mở rộng biên giới. Chúng ta có muốn sống dưới một Xả Hội Chủ Nghỉa như VN hay Tàu không???

Chúng ta thường xem tin tức mỗi ngày và tự hỏi tại sao họ lại đánh phá ông Tổng Thống TRUMP.

Xin xem  phim tài liệu mới ra thì quý vị sẻ hiểu lý do: (Trump@WAR)


Nếu muốn xem phụ đề Việt ngữ, bấm vào nút tròn bên cạnh chử "CC" Subtitles->Auto-translate->Vietnamese

Cũng cần nên biết thêm về đảng Dân Chủ: Ai đã giết Tổng Thống Diệm? Đây là lời nói của TT Lyndon Johnson của đảng Dân Chủ:


Ai đã thất hứa với VNCH? đảng Dân Chủ:


Ai đã chống việc cho người Ty Nạn VN nhập cư vào Hoa Kỳ?: Đảng Dân Chủ (Jerry Brown và Joe Biden):


Xin "Forward" email này tới những bạn bè và người thân của các bạn trong cộng đồng VN.