Tuesday, 20 November 2018

Giải Ảo Thời Sự 20-11-2018 KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Tin ai bây giờ?

Phần 2: Trung Cộng bị phong tỏa... trên trời!