Saturday, 22 December 2018

Resistance Band Exercises

Merry Christmas 2018.jpg

Trong một email trước tôi đã viết về hai cách tập thể dục tại nhà với các dụng cụ giản dị, rẻ tiền, ít choán chổ đó là tập với máy Total Gym hay với tạ tay (dumbbells).

Kỳ này lại xin giới thiệu một cách tập thể dục với dụng cụ càng giản dị hơn, rẻ tiền hơn và coi như không choán chỗ chút nào.

Đó là tập thể dục với Resistence Band. Với phương pháp này các cụ chỉ cần mua: 

Một thảm tập (exercise mat).

Thí dụ như: HemingWeigh Extra Thick Foam Exercise Mat, $24.99

Exercise mat.jpg

Thí dụ như: SMAID Premium Resistance Band Set, $20.98 


*****
This is a great way to workout without having to purchase heavy equipment. Much less expensive than weights and take up less space! 

Sau đây là video clip thí dụ về cách dùng Resistance Band để tập thể dục:

Full Body Resistance Band Workout - Total Body Resistance Band Workout ̣ ̣(*)Còn đây là link để tải về tài liệu chỉ cách tập:Image result for resistance band workbook pdf


Merry Christmas

Lương Phúc Thọ CVA65
One of the luckiest and healthiest people in the world

(*) Tập hay không tập các cụ cũng nên xem video clip này để rửa mắt😁😁😁