Thursday, 17 January 2019

BS NGUYỄN THƯỢNG VŨ VIẾT VỀ " BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI "

Thưa các Anh chị, Thưa Anh BS  Tích,

Anh BS Tích yêu cầu tôi đích danh nên tôi đành phải cố gắng đưa ra những ý kiến hết sức thô thiển của tôi.. Đây là những ý kiến của cá nhân tôi mà thôi, với các  inherent limitations của nó.

Tôi xin bàn về 3 vấn đề:

1)Cái tường có hợp pháp và hợp tình hay không? – Legal and legitimate or not?
2)Cái tường tính xây có công hiệu không?
3)Cái tường tính xây có cần thiết hay không?

1)Cái tường có hợp pháp và hợp tình hay không?

Cái tiêu chuẩn căn bản trên  quốc tế pháp về định nghĩa 1 quốc gia là quốc gia đó có kiểm soát được lãnh thổ của quốc gia đó hay không? Nếu không kiểm soát được lãnh thổ thì không thể nào hoàn toàn là 1 quốc gia độc lập được. Một Quốc gia độc lập có quyền và có trách nhiệm kiểm soát tất cả các người ngoại quốc muốn vào sinh sống trên lãnh thổ của họ. Vấn đề này vô cùng quan trọng cho chính phủ của TT Trump về phương diện Pháp Lý.. ( According to international law, a key criteria for statehood involves a government’s control over clearly delineated borders. This standard has become increasingly relevant in the United States amid an ongoing debate over President Donald Trump’s proposed construction of a wall along the Mexican frontier to curb the flow of illegal immigration into the country. )

2)Cái tường tính xây có công hiệu không? 

Thì phải nhìn vào 2 cái tường trong thời gian lịch sử cận đại:

1- Cái Tường đang có tại biên giới Do Thái và các nước lân cận 

Cái tường Do Thái gồm có 2 phần chính: Giữa Do Thái và Ai Cập  và cái Tường phía Bắc miền West Bank.

1.1- Cái Tường giữa Do Thái và Ai Cập khởi sự xây cất vào năm 2010 và hoàn tất năm 2017.  Cái tường này dài 250km và được xây với sự cộng tác và đồng ý của Ai Cập.

Trong năm 2010 khi khởi sự xây cất, mỗi tháng có 1500 di dân bất hợp pháp vào Do Thái. Tất cả năm 2016, có 11 người di dân bất hợp pháp.Trong năm 2017 người di dân bất hợp pháp vào Do Thái là Zero.

1.2- Bức Tường xây tại West bank dài 720 km, được xây cất từ năm 2000 tới 2003.Trong thời gian xây cất này, có 70 vụ khủng bố, nổ bom làm chết 300 người công dân Do Thái, con số Palestinians bi chết không rõ, nhưng nhiều hơn nhiều...

Từ năm 2003 tới 2006, có tất cả 12 vụ khủng bố qua bức tường, thiệt hại  sinh mạng không đáng kể về phía Do Thái. Về sau này thì các cuộc khủng bố phần lớn là bắn hoả tiễn vào Do  Thái chứ không có khủng bố qua bức Tường nữa, hoặc rất lẻ tẻ và không gây thiệt hại đang kể. Có 4 trường hợp di dân bất hợp pháp nhưng bị bắt lại ngay. Như vậy bức tường miền West Bank đã làm tiết kiêm sinh mạng cả người Palestinians lẫn Do Thái.

2- Bức Tường Berlin được xây vào năm 1961, sau vụ Cuba Missiles.

  Nó được xây để ngăn cấm người Đông Đức ( và 1 số người Poland, Nga ) Trốn vùng Cộng sản sang Tây Đức. Ít ai biết là Đảng Dân Chủ của TT Kennedy đưa ra những tín  hiệu ngoại giao để Nga Soviet xây bức tường này. Tín hiệu được 1 người thân cận của TT Kennedy là ông Thượng Nghị Sĩ Fulbright của Tiểu Bang Arkansas đã đưa tín hiệu này cho Nga Sô Viết, để họ hoàn toàn tự do xây Tường Berlin.  On 30 July 1961, two weeks before the erection of the Berlin Wall, Fulbright said in a television interview, " I don't understand why the East Germans don't just close their border, because I think they have the right to close it. McGeorge Bundy sent the press coverage of Fulbright's interview to the President with a comment about " the helpful impact of Senator Fulbright's remarks." Kennedy subsequently refused to distance himself from Fulbright's observation, which suggests that he asked Fulbright to make this statement as a way of signaling to Soviet leader Nikita Khrushchev that the building of a wall would be viewed by the United States as an acceptable way of defusing the Berlin Crisis.[23]  Wikipedia

Ông TNS Fulbright là nhân vật hết sức quan trọng mấy chục năm trong thế kỷ trước . Ông ta có 1 học bổng của bộ ngoại giao Hoa Kỳ mang tên ông mà nhiều bạn thân của tôi đã sang Hoa Kỳ học và tu nghiệp trong chuơng   trình Fulbright này. Ông Fulbright là người thù ghét Việt Nam rất nhiều. Ông ta đáng lẽ được làm Tổng Trưởng Ngoại Giao của TT Kennedy, nhưng vì nhiều người chống đối ông ta về lập trường chống Việt Nam nên cuối cùng Dean Rusk được chọn làm Tổng Trưởng Ngoại Giao. Ngày 30 tháng 4/1975, khi báo chí phỏng vấn Fulbright nghĩ sao về việc miền Nam thất thủ thì ông ta trả lời: Tôi sẽ không buồn gì hơn khi thấy  đội  banh  football của Đại Học Arkansas thua đội banh football của Đại Học Texas. ( In April 1975, as Hanoi's and the Khmer Rouge's murderers began their work, former Sen. William Fulbright said that he was no more depressed by Saigon's fall " than I would be about Arkansas losing a football game to Texas. " Los Angeles Times. )

Mục đích của bức tường Berlin khác hẳn. Nó được xây ra để ngăn cấm dân Đông Đức thoát ra khỏi vùng Cộng Sản. ( chứ không phải ngăn cấm di dân bất hợp pháp vào East Berlin.Nó đứng vững ngót 30 năm cho tới năm 1989. Có hơn 100 người Đông Đức bị bắn chết khi muốn thoát khỏi Đông Đức. Ngoài ra còn có mìn đặt dưới đất khi đi qua biên giới. Một số rất ít người Đông Đức thành công nhờ ở sự đồng loã của Công An Biên Giới. Trong tất cả Cộng Đồng Việt Nam được Hanoi gừi sang Đông Dức làm nhân công trước năm 1989 , không có một người nào vượt qua được bức Tường này trước khi nó xụp đổ. Như vậy ta có thề kết luận là bức Tường Berlin hữu hiệu..

3)Cái tường tính xây có cần thiết hay không?

Đây là vấn đề mà các người như tôi rất khó nghĩ. Thật tình ra, với số tiền 5 billion, nay rút xuống 2.3 billion thì nó chỉ bằng 20% số tiền mà xã hội Hoa Kỳ phải chi tiêu hàng năm cho các người di dân bất hợp pháp. Việc các người di dân này chỉ  làm các công việc các công dân Hoa Kỳ không chịu làm, không hoàn toàn đúng.

Người ta ước lượng là chính phủ Liên Bang phải tiêu từ 13 -15 billion mỗi năm cho các di dân bất hợp pháp. Đại đa số họ không đi làm, chỉ ăn tiền an sinh Xã hội và lãnh food stamps. Các người di dân này tâp trung tại California, Texas, Arizona, Colorado,  nên ảnh hưởng của họ không quan trọng mấy tới các công dân Hoa Kỳ Miền Bắc. Các vụ án mạng, bắn chết người, bán narcotics, giết người phần lớn xẩy ra tại các tiểu bang gần biên giới, nên không có tác động gì mấy đến người Mỹ da trắng sống tại các Tiểu Bang Khác. Ảnh hưởng các người di dân bết hợp pháp chưa lan tràn khắp nước Mỹ, có lẽ phải tới 20 năm nữa thì mới có tác động tinh thần.

Lúc đó thì dân số bất hợp pháp này lên tới 50-60 triệu người và lúc đó quá muôn, không ai làm gì được. Mấy chục năm nay, từ thời Tổng Thống Kennedy, người ta cũng biết vấn đề cư dân bất hợp pháp là một vấn đề cần phải giải quyết, nhưng chẳng có Tổng Thống nào chịu hay có can đảm giải quyết cả. Có người trên Forum dùng câu: They just kick the can down the road. Câu này rất đúng. Nếu muốn chặn đứng di dân bất hợp pháp thì phải có bức Tường, dưới nhiều hình thức đa dạng của nó.

Muốn làm việc này thì thế nào cũng có những người là nạn nhân rất tội nghiệp của vụ shutdown, Đóng Chính Phủ, như chúng ta hiện có. Như Arnold  Schwarzenegger nói trong phim The Terminator : in every important decision, there will be always collateral damages.

Tôi ước mong Chính Phủ Hoa Kỳ và Thượng Viện Hoa Kỳ  sẽ có những biện pháp làm giảm tối đa các collateral damages này.  Thirty senators signed on to reintroduce legislation that would guarantee federal employee back pay at the end of the partial government shutdown. The first bill was passed unanimously in the Senate prior to the shutdown taking effect, but expired without the House taking action.( như vậy ta biết ai muốn thật tình giúp đỡ các cong chức không được lãnh lương . ) “ Federal workers are dedicated public servants who simply want to do their jobs on behalf of the American people. They shouldn’t continue to suffer — working dangerous jobs without knowing when their next paycheck may come, or being forcibly furloughed and unable to carry out their mission — because of extreme partisan gamesmanship, ” said Sen. Ben Cardin, D-Md.

Ông TT Trump là người dám làm những gì không có ai tiền nhiệm dám làm.
Và vì đó, các chính trị gia professional ghét ông ta. Xưa nay không ai dám đụng tới Âu Châu, tới Canada, tới Mexico và tới Trung Cộng cả. Khi TT Trump đặt vấn đề chủ quyền bị Trung Cộng ăn cắp, khi ông ta đặt vấn đề tariffs với Trung Hoa thi các pundits, các Nobel Prize winners kêu ầm lên, bảo thằng này điên rồi mà dám đụng với Trung Cộng. Trung Công mà không buôn bán với Mỹ thì thị trường Mỹ sụp đổ !!!Trung Cộng mà rút tiền ra thì Thị Trường Mỹ xụp đổ. Các pundits đó, các chuyên viên kinh tế đó, các Nobel prizes winners đó quên một điều căn bản:

Trước khi Nixon sang Trung Hoa năm 1972 , trước khi Mỹ giao dịch buôn bán với Trung Cộng, thì Mỹ vẫn, đã là bá Chủ Hoàn Cầu rồi.

Tại sao lại tự kỳ ám thị như vậy?

Và tôi phải xin lỗi BS Tích vì chấm dút bài viết nơi đây và cũng không đưa  ra 1 giải pháp tốt cho vấn đề này. Thật tình ra, nếu tôi có tài, nếu tôi có giải pháp hay,  thì ông TT Trump đã mời tôi vào  White House làm Tổng Trường rồi.

Rất thân mến

Nguyễn Thượng Vũ

PS: tôi viết bài này là chạm vào phạm vi chuyên môn về Chính Trị Học  của hai người mà tôi vô cùng quý mến và kính phục: Anh Bác sĩ Dương Hồng Mô và bình luận gia Vũ Linh.

Anh BS Dương Hông Mô năm nay 89 tuổi. Anh là người bạn thân tình của cả gia đình tôi, từ anh BS Nguyễn Hoài Đức đến tôi. Anh Mô cũng là em ruột của cụ Dương Hồng Chương là Phó Cao Uỷ Việt Nam tại Pháp, phụ tá và bạn thân của Hoàng Thân Bửu Lộc.

Thân phụ của Vũ Linh là một đàn anh tôi mà hết sức kính trọng, cụ đã từng nắm chức vụ rất quan trọng Miền Nam. Bây giờ cụ sống yên ổn tại nhà, không tham gia sinh hoạt chính trị nữa, nên tôi tôn trọng privacy của cụ.

Ước mong Guru Mô và Vũ Linh chỉ bảo thêm