Monday, 7 January 2019

Exryu Cuối Tuần

Exryu Cuối Tuần đã upload bài mới nhất của anh Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan gởi về chia sẻ với gia đình Exryu cuối tuần qua. 

* Bún bò Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan) 

và cũng giới thiệu thêm một bài của Lê Thiệp

* Giới thiệu : Có cần cái thìa?   - Lê Thiệp ( Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan) 

Mời các anh chị vào xem. Nếu không xem được trực tiếp trong mail xin mời vào trang nhà : http://www.ERCT.com

Chúc một tuần an bình
 
Exryu Cu i Tu n