Monday, 22 April 2019

Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia - Thư Mời tham dự Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 44....

Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa.gif


Thư Mời Lễ Tưởng Niệm lần thứ 44 Ngày Quốc Hận 30 - 4 tại HTĐ sẽ do 
Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, 
phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận, 
tổ chức tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia , vào hai ngày 27 và 28 tháng 4, 2019..
 
Xin mời Quý Vị xem video clips Thư Mời do anhNguyễn Phúc và Chị Bạch Mai, Truyền hình Việt Nam - HTĐ thực hiện...
 
Xin click vào links ở dưới:
 
 

 
THVNHTĐ

Thư Mời - Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 44 .jpg


30thang4.gif
Thư Mời của Liên Hội CCS.pngThủ Đức.png

THƯ MỜI

Tham chiếu Thư Mời của Liên hội Cựu CS-VNCH Vùng HTĐ và PC
***
BCH-Hội Cựu SVSQ-TB Thủ đức Vùng HTĐ và PC

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý Alpha Niên trưởng,Huynh trưởng ,Chiến hữu,Thân hữu
Quý Chị Em Toán Nữ CATN và Gia đình
Tham dự đông đủ Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm thứ 44
do Công đồng Người Việt VA , MD và DC Tổ chức.

Tại Kỳ Đài TT Thương mại Eden Falls Church VA

* Lễ Truy điệu: Lúc 7:30 Chiều Thứ Bảy Ngày 27 Tháng 4 Năm 2019
Chúng ta sẽ có mặt vào lúc 7:00 
-Quý Quân nhân Tham dự với Quân phục Tác chiến (số 4)
-Quý Chị Em Tham dự với Đồng phục Áo dài xanh và Khăn vành.

* Lễ Chào Quốc Kỳ Lúc 11:30 Sáng Chủ nhật Ngày 28 Tháng 4 Năm 2019

***
Trân trọng Kính Chào và Kính chúc Sức khỏe đến Quý vị

TM . BCH Hội Cựu SVSQ-TB Thủ Đức Vùng HTĐ

Alpha Phó Hòa