Monday, 16 September 2013

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐÒI NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN PARIS
XUẤT QUÂN THAM DỰ HÀNH TRÌNH
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐÒI NHÂN QUYỀN
CHO VIỆT NAM
NANTES – PARIS
TỪ NGÀY 16.09.2013 ĐẾN 24.09.013
Hình ảnh Bích Xuân