Tuesday, 3 September 2013

Vở kịch "giông tố" của nhà văn nổi tiếng "Vũ Trọng Phụng"

Kịch"Giông Tố" của nhà văn Vũ-Trong-Phụng do Ban Kịch "SỐNG" của Túy-Hồng trình diễn ở quận Cam,California.
 
Kịch dài hơn 3 giờ do Túy-Hồng,Bằng-Kiều,Tú-Trinh,Kiều-Anh...và nhiều nghệ-sĩ nổi tiếng khác trình-diễn rất hay,nên coi.