Thursday, 3 October 2013

THƯ CỦA ĐGM MICAE HOÀNG ĐỨC OANH GM GIAO PHẬN KONTUMTHƯ CỦA ĐGM MICAE HOÀNG ĐỨC OANH GM GIAO PHẬN KONTUM
GỬI ÔNG PCT UBNN TỈNH NGHỆ AN  Trang 1                                 https://ia601008.us.archive.org/15/items/Hiepthong1/hiepthong1.pdf


  Trang 2                                 https://ia801900.us.archive.org/32/items/Hiepthong2/hiepthong2.pdf