Thursday, 3 October 2013

"Tiên sư cha tổ bố cái đảng CSVN sinh ra lũ công an khốn nạn ...""Bọn công an cộng sản bỉ ổi, chúng nó chặn xe ôtô giữa đường không cho người dân đi lại, nói tử tế nó vênh mặt thách thức. Khi chửi thì chúng nó lập tức ra đẩy xe..."

"Tao chửi tiên sư tổ bố cái đảng cộng sản sinh ra cái ngành công an cướp quyền công dân của chúng tao. Tao thách mày bắt tao đấy, tổ sư mẹ cái đảng cộng sản thối nát..."