Saturday, 18 January 2014

NGHẸN NGÀO - NLG73 Lê Phú Nhuận

Tháng Giêng năm bảy mươi bốn
Quân cộng đang trốn ở đâu ?
- Đảng đẩy hết ra tuyến đầu
Tung hết chiến xa, hỏa pháo
Chui lên từ hố hầm,  địa đạo
Đồng loạt tấn công vùng cao,
đồng bằng miền đông “nam bộ”
Chỉ thị Trung ương đảng  :
Hiệp đồng “giải phóng” miền Nam
“ Đồng chí Trung quốc
giúp “ta” giải phóng Hoàng Sa
Hai mặt tiến công quân “ngụy”
Miền Nam lưỡng đầu thọ địch
Phần thắng chắc về “ta” ! 
Bên thắng cuộc”  huênh hoang mừng chiến thắng
Miền Nam buồn rơi lệ khóc quê hương
Máu lệ chan hòa cùng sóng biển
Nghẹn ngào cùng giòng giống Rồng Tiên !
[NLG73 Lê Phú Nhuận]