Wednesday, 12 March 2014

CẢM TÁC VỀ TƯỢNG LENIN BỊ GIẬT SẬP - SƠN TRUNG

NGHE TIN DÂN NGA KÉO SẬP TƯỢNG LENIN
Chúng bay đừng đăng tin dân Nga kéo sập tượng Lenin
Đừng làm chúng tao hoảng kinh
Nên đăng tin tốt, tin lành
đừng đăng tin  xấu,  điểm gở
Làm báo thì phải biết nịnh bợ
Phải biết tuyên truyền, phải nói dối 
Chỉ nên đăng tin thắng lợi
Đừng đăng tin có hại cho đảng mình!
Tao  đây nhân đạo
Chỉ ra lệnh rút bài
Còn như thằng Tố Hữu
Nó giết không tha!
Nó còn giết chết cả nhà !
Chúng bay làm báo
Phải biết tuyên truyền,quảng cáo
Phải biết nói láo
Đừng đăng tin  của bọn phản động
Bọn mắc mưu kế của lũ diễn biến hòa bình! 
Làm cho chế độ rung rinh!
Nếu đăng tin
Thì nên theo bản tin Bắc Kinh
Và lệnh của đồng chí Tập Cận Bình 
Nó là ông cố nội của tao
Là hoàng đế của đảng Việt cộng quang vinh
Không  phải là đồng chí
Như ông Hồ Chí Minh,
Nịnh bợ và nói láo!
Rất tài tình!
Từ cuối thế kỷ XX
Đông Âu sụp đổ, Liên xô tan tành!
Bọn chúng tao đã tan hồn bạt vía.
Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh
Đã sang cầu cứu Bắc Kinh
Dập đầu xin chúng tha tội
Từ nay không dám chống đối Bắc phương triều đình
Từ nay xin làm thân khuyển mã
Xin đem đất đai, nhà cửa
Xin dâng hiến cả  gia đình
Xin đem vợ con làm đầy tớ 
Để hưởng chút cơm  canh
Bên cạnh con Miêu, con Cún 
Của bọn bành trướng Bắc Kinh
Để được chúng bảo vệ
Còn hơn sống lênh đênh
Giữa biển cả nhiều sóng gió điêu linh.
Thà làm con chó giữ nhà
Để được chút yên ổn
Tao đâu dám xông pha
Giữa núi đỏ rừng xanh
Như những con mãnh hổ
Như đàn voi rừng
Như lũ gấu 
Chúng hiên ngang tung hoành
Sống độc lặp tự do, và đấu tranh!
Ngày xưa tao vỗ ngực xưng anh hùng
Vì lúc ấy có Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh
Đứng sau lưng yểm trợ 
Chúng cho tao súng ống tiền bạc
Máy bay, hỏa tiễn và xe tăng,
Bây giờ đấu sao lại Bắc Kinh!
Mà bảo tao hy sinh?
Đừng tin chuyện Lê Văn Tám'
La Văn Cầu quên thân mình...
Đó là chuyện xạo
Của đảng chúng mình!
Nếu lính dám hy sinh
Sao còn buộc chúng vào xe tăng?
Nếu đảng ta thắng lợi
Thì sao phải bắt trẻ 15-16 tuổi đi lính
Và bắt đàn bà, con gái vào cuộc chíến chinh?
Để cho Trường Sơn, Ba Vì  phải khóc
Sao phải nhờ tiền bạc, lính tráng và tướng tá Bắc kinh
Để nay chúng đòi nợ mình?
Chúng xiết hải đảo và biên giới 
Mà bọn Việt cộng anh hùng
Đâu dám chống đối
Chúng hèn nhát với giặc
Nhưng tàn ác với dân
Bởi vì chúng cam tâm làm nô lệ
Cho bọn đế quốc Băc kinh!
Đi đầu là Hồ Chí Minh
Sau đó là bọn Nguyễn Văn Linh
Đem bán giang sơn và khí tiết
Để kéo dài cuộc sống tủi nhục!
Đảng Cộng sản và lão Hồ là bọn bịp
Bán nước để cầu vinh
Để cầu thắng lợi
Đâu nghĩ gì đến giang sơn và dân tộc  mình!
Tình thế nguy nàn
Tao làm sao cứu nước?
Tao làm sao hy sinh?
Tao đành theo Hồ Chí Minh
Theo Nguyễn Văn Linh
bán nước cầu vinh
Và theo gương anh hùng lòn trôn giữa chợ
Để sống  trăm tuổi 
giữa tiếng cười nhạo báng của bọn quần hồng!
Thôi thôi tao già rồi
Cũng đã hưởng đủ mùi phú quý
Cần gì phải hy sinh!
Thôi cho tao sống đời  hòa bình
Với 16 chữ vàng của Giang Trạch Dân
Tao sẽ cắt đất nhường biển
Để được sống an bình!
Tao bây giờ tiền rừng bạc biển
Tao rất sợ chiến chinh
Nếu tao chết
Thì ai hưởng mấy biệt thự, mấy binh đinh?
Mấy triệu đô la gửi ngân hàng ngọai quốc?
Và mấy em chân dài xinh xinh?
Tao sợ lắm
Nay chúng kéo sập tượng Lenin, 
Ngày mai chúng sẽ đào mồ Hồ Chí Minh
Và cắt cổ những thằng cộng sản chúng mình.
Chúng tao biết chạy về đâu?
Chạy sang Mạc Tư Khoa hay sang Bắc Kinh? 
Còn đâu chức vụ cao cả
Còn đâu vợ đẹp con xinh?
Đừng làm chúng tao hoảng kinh!
Tao biết tao sẽ chết thảm thiết
Khi dân chúng nổi lên giết hết
Và tận diệt đảng cộng sản lưu manh
Nhưng bây giờ tao chỉ ước
Sống được ngày nào hay ngày ấy
Dù  ngày mai sẽ tan xác theo Lăng Ba Đình!

SƠN TRUNG