Saturday, 15 November 2014

CỜ Vàng: Di sản truyền thống của Quốc Gia

…Lá Cờ Vàng là biểu tượng của hồn thiêng sống núi, là ngọn đuốc chính nghĩa đã hướng dẫn dân tộc vượt qua những thăng trầm của đất nước trong suốt hai ngàn năm nay. Đây là chân lý của lịch sử. Không một thế lực phản động nào có thể xuyên tạc được sự thật lịch sử…
CỜ ĐỎ SAO VÀNG: LÁ CỜ của BĂNG ĐẢNG VIỆT GIAN PHẢN QUỐC ….
CỜ Vàng: Di sản truyền thống của Quốc Gia
CoVNCH3.gif

Đỗ Ngọc Uyển

Quốc Gia Việt Nam là thành quả của bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tại một thời điểm nào đó trong dòng lịch sử, quốc kỳ được hình thành để xác định chủ quyền và chính nghĩa của quốc gia dân tộc. Quốc kỳ Việt Nam được hình thành vào năm 40 DL, khi Hai Bà Trưng – lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc – dựng Cờ Vàng khởi nghĩa – đầu voi phất ngọn Cờ Vàng – đánh đuổi giặc Hán thống trị ra khỏi đất nước để giành lại quyền độc lập và tự chủ cho quốc gia.
Màu vàng trên Quốc Kỳ Việt Nam, kể từ năm 40 DL cho đến nay, là màu cờ truyền thống của quốc gia. Theo ngũ hành, màu vàng là màu của đất – hoàng thuộc hành thổ – và đất tượng trưng cho đất-nước tức quốc-gia. Quốc Kỳ Màu Vàng đầu tiên do Hai Bà Trưng dựng lên là cờ đại nghĩa, là biểu tượng chính thống của chủ quyền và chính nghĩa quốc gia trong suốt hai ngàn năm qua. Trái lại, cờ đỏ sao vàng của Mặt Trận Việt Minh là cờ máu – “cờ in máu chiến thắng… thề ăn xương uống máu quân thù…” – của một thứ chủ nghĩa đấu tranh giai cấp sắt máu, phi nhân tính do Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik thâm căn, Việt gian, phản quốc – du nhập vào VN để phá hoại đất nước. Cờ đỏ sao vàng là lá cờ của một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, của một đảng tay sai của Liên Xô và Trung Cộng.

Lá Cờ Vàng do hai Bà Trưng dựng lên lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc cách đây 2000 năm chưa hẳn đã mang ý nghĩa quốc kỳ như ngày nay chúng ta quan niệm mà chỉ mang ý nghĩa của một Đế Kỳ hay Hoàng Kỳ (cờ của hoàng gia). Tuy nhiên, theo quan điểm “Trung Quân Ái Quốc” của các nhà tư tưởng thời quân chủ thì Vua là biểu tượng của Quốc Gia và Chính Nghĩa của Dân Tộc: “NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ”. Do đó, Đế Kỳ hay Hoàng Kỳ cũng chính là Quốc Kỳ.

Trong suốt dòng lịch sử hai ngàn năm, dưới lá Cờ Vàng Truyền Thống, tổ tiên chúng ta như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ … đã liên tiếp đánh bại quân xâm lược Đại Hán phương bắc một cách thần kỳ. Và gần đây nhất, cũng dưới lá Cờ Vàng truyền thống này, QLVNCH đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của khối Đệ Tam Quốc Tế được uỷ nhiệm cho lũ tay sai là Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đất Nước Việt Nam và Quốc Kỳ Nền Vàng là những di sản của lịch sử, của những hy sinh xương máu của tổ tiên qua nhiều thế hệ và truyền lại cho con cháu ngày hôm nay. Trong giai đoạn lịch sử hiện nay, ba triệu người Việt hải ngoại có bổn phận phải bảo vệ và giữ vững lá Cờ Vàng để truyền lại cho hậu thế. Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiện nay không phải là tác phẩm của một triều đại hay một chính quyền nào mà là một di sản được thừa kế từ lá Cờ Vàng Đại Nghĩa của Hai Bà Trưng – lá Quốc Kỳ Chính Thống đầu tiên trong lịch sử dân tộc cách đây hai ngàn năm – Lá Cờ Vàng là biểu tượng của hồn thiêng sống núi, là ngọn đuốc chính nghĩa đã hướng dẫn dân tộc vượt qua những thăng trầm của đất nước trong suốt hai ngàn năm nay. Đây là chân lý của lịch sử. Không một thế lực phản động nào có thể xuyên tạc được sự thật lịch sử.

Như đã trình bày ở trên, Đế Kỳ Màu Vàng đầu tiên của triều đại Trưng Vương cũng chính Quốc Kỳ. Hình thức Đế Kỳ cũng là Quốc Kỳ đã tồn tại trong suốt thời đại quân chủ cho tới giữa thế kỷ 19. Lần đầu tiên trong lịch sử ngọai giao, Đế Kỳ đã chính thức được sử dụng như Quốc Kỳ khi Sứ Thần Phan Thanh Giản phụng mệnh triều đình sang Pháp năm 1863 để điều đình chuộc lại ba tỉnh miền đông đã bị thực dân Pháp chiếm đóng. Trong một nghi thức ngoại giao, Sứ Thần Phan Thanh Giản đã sử dụng Đế Kỳ Long Tinh Màu Vàng như Quốc Kỳ Việt Nam bên cạnh Quốc Kỳ Pháp trong buổi lễ khai mạc cuộc đàm phán.

Thừa kế di sản Cờ Vàng Đại Nghĩa của Hai Bà Trưng, trong suốt dòng lịch sử 2000 năm, những lá Cờ Vàng Truyền Thống sau đây đã được tiếp nối hình thành:
CoVietNam.gif
Trải qua thời gian 2000 năm, những lá Đế Kỳ và Quốc Kỳ trên đây dù có một vài cải biến về hình thức, nhưng màu cờ vẫn là màu vàng truyền thống. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà người Việt quốc gia tại hải ngoại đang giương cao và tung bay trên các bầu trời khắp thế giới luôn luôn là biểu tượng của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam từ thời Hai Bà Trưng cho tới ngày nay. Le Drapeau jaune a toujour été le symbole du nationalisme vietnamien, depuis l’époque des Soeurs Trung Trac et Trung Nhi vers l’an 40 de notre ère”.
(www.imperialvietnam.net/frenchdrapeau.html – Le drapeau sacré du Viet-Nam libre). Đây là chân lý của lịch sử. Chính vì lý do này mà lũ phản quốc CSVN và bọn tay sai đã điên cuồng đánh phá và bôi nhọ lá Cờ Vàng – một di sản lịch sử thiêng liêng của dân tộc và là biểu tượng của chính nghĩa quốc gia Việt Nam – Chống báng Quốc Kỳ là chống lại quốc gia, tức phản quốc.

Cũng như lá Cờ Vàng truyền thống, Đất Nước Việt Nam là di sản của tổ tiên để lại cho 90 triệu con dân, nhưng đã bị Băng Đảng CSVN chiếm hữu làm của riêng của chúng bằng cái trò lưu manh của điều 4 trong cái hiến pháp do chúng tự biên tự diễn một cách phi pháp. Chúng cướp quyền làm chủ đất nước của toàn dân. Chúng tự cho chúng cái độc quyền thống trị đất nước và coi toàn dân như một bầy nô lệ. Chúng là bọn lính đánh thuê cho ngoại bang Trung Cộng và Liên Xô, là bọn giặc xâm lược cũng giống như bọn giặc xâm lược Tầu và Pháp trước đây. Chúng chính là kẻ thù của dân tộc.

CỜ ĐỎ SAO VÀNG: LÁ CỜ của BĂNG ĐẢNG VIỆT GIAN PHẢN QUỐC
Theo một định nghĩa được lưu truyền trong dân gian thì kẻ phản quốc là kẻ “rước voi về dày mả tổ”. Hiểu một cách chính xác thì kẻ phản quốc là tên Việt gian, làm việc theo lệnh và ăn lương của ngoại bang để phá hoại đất nước, giết hại đồng bào… Từ định nghĩa trên đây, hãy lần lượt chỉ đích danh những hành động phản bội tổ quốc của Hồ Chí Minh và Băng Đảng CSVN qua việc chúng rước con voi Mác Lê về dày mả tổ.

1 – Cuối năm 1924, Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik được Liên Xô huấn luyện tại trường Đại Học Phương Đông của Đệ Tam Quốc Tế chuyên về sách động, tuyên truyền và nổi dậy cướp chính quyền – đã theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế đến hoạt động tại Quảng Châu, Trung Hoa để ám hại các lãnh tụ quốc gia và phá hoại các đảng phái cách mạng quốc gia đang mượn đất Trung Hoa để hoạt động chống thực dân Pháp. Hồ Chi Minh đã bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 100,000$ tiền Đông Dương; đã xâm nhập và phá nát Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của Cụ Hồ Học Lãm; đã xâm nhập, chiếm đoạt Tâm Tâm Xã của Phạm Hồng Thái để thành lập một tổ chức cộng sản mang cái nhãn hiệu Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; đã xâm nhập, lũng đoạn Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Cụ Nguyễn Hải thần và leo tới chức Uỷ Viên Trung Ương… Hồ Chí Minh đã báo cáo từng chi tiết tất cả những việc làm phản quốc trên đây cho Đệ Tam Quốc Tế để lãnh lương và xin phụ cấp công tác. Đây là những hành động phản quốc đầu tiên trong suốt cuộc đời làm Việt gian của Hồ Chí Minh.

2 – Theo lệnh của Stalin, ngày 3/2/1930, tại một địa điểm ở Hương Cảng, Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã bí mật thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cương lĩnh của đảng này được mô phỏng theo cương lĩnh của Đảng Cộng Sản Liên Xô. Đích thân Stalin đã chỉ định Trần Phú – một tên Bolshevik được Liên Xô huấn luyện tại trường Đại Học Phương Đông của Đệ Tam Quốc Tế – làm Tổng Bí Thư đầu tiên của ĐCSVN và hàng tháng phát cho Trần Phú 1,500 rúp tiền lương. Sự kiện trên đây đã chứng minh rằng ĐCSVN là một đảng tay sai được thành lập theo lệnh của Stalin, và Trần Phú là một tên Việt gian, ăn lương và hoạt động theo lệnh của ngoại bang chống lại tổ quốc. Tên phản quốc Trần Phú đã rước con voi Stalinist về dày mả tổ. Trong hơn 80 năm tồn tại, Băng Đảng CSVN đã theo lệnh ngoại bang gây muôn vàn tội ác đối với dân tộc…. Tất cả những tội ác của chúng được phân loại theo bốn nhóm tội ác có tính quốc tế (International crimes) được dự liệu tại Đạo Luật Rome (The Rome Statute). Có nhiều tội ác trong mỗi nhóm; sau đây, chỉ xin kể một tội ác tượng trưng trong mỗi nhóm tội ác kể trên:

· Tội Ác Diệt Chủng (The crime of genocide) - Theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Động, Hồ Chí Minh đã tổ chức “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất” mà chúng đặt cho cái tên là “Cuộc Cách Mạng Long Trời Lở Đất” trong ba năm, từ năm 1953 đến năm 1956. Thực chất, đây là một cuộc đấu tố, tiêu diệt giai cấp đẫm máu: “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ”. Đây là một tội ác diệt chủng. Theo “chỉ tiêu” do Mao Trạch Đông đặt ra, Hồ Chí Minh phải tiêu diệt 5% của 14 triệu nông dân Miền Bắc, tức 700,000 người; trong số này, có hơn 200,000 nông dân bị chúng giết bằng cách xử bắn và chôn sống, số còn lại thì bị tù đày vô thời hạn. Những nạn nhân này là những nông dân hiền lành, chân thật, chăm chỉ đã quanh năm suốt tháng cúi mặt xưống những cánh đồng ngập nước, đổi từng giọt mồ hôi lấy những hạt gạo để nuôi cả dân tộc. Trong ba năm đấu tố, khắp nông thôn Miền Bắc ảm đạm thê lương, trắng xoá khăn tang, đẫm máu và nước mắt trong cơn say máu điên cuồng hận thù giai cấp của Hồ Chí Minh và Băng Đảng CSVN, một lũ quỷ đỏ giết người không gớm tay:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sit-Ta-Lin bất diệt”
Tố Hữu

Việt gian Hồ Chí Minh đã theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông để giết đồng bào. Đây là tội rước voi về dày mà tổ, tội phản quốc.

· Tội Ác Chống Nhân Loại (crimes against humanity) – Sau năm 1954, khi chiếm đuợc Miền Bắc, Hồ Chí Minh đã thi hành chính sách cải tạo theo đúng khuôn mẫu “lao cải” của Mao Trạch Đông đã được thực hành bên Tầu nhằm“cải tạo những người chống đối chủ nghĩa xã hội để trở thành công dân của nước xã hội chủ nghĩa”. Với chủ trương phi nhân này, Hồ Chí Minh đã đưa hàng triệu người Miền Bắc đi tù cải tạo phi pháp vô thời hạn, không dựa trên một cơ sở pháp lý nào (imprisonment without formal charges or trial).Trong số hàng triệu tù nhân này đã có 850,000 người chết. “Never forget…When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in education camps”. (victimsofcommunism.org/history_communism.php). Đây một là tội ác chống nhân loại. Sau tháng 4/1975, tên Lê Duẩn cũng đã đưa 1,000,000 quân dân cán chính VNCH vào những trại tù cải tạo trong khắp nước từ nam ra bắc để giam cầm phi pháp tử 3 tới 17 năm để trả thù. Trong số 1,000,000 người tù này đã có 165,000 người chết vì bị tra tấn, hành hạ, suy dinh dưỡng… Hai tên Việt gian Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã theo lệnh của Mao Trạch Đông thi hành chính sách vô nhân đạo của Trung Cộng để đày đoạ, sát hại đồng bào. Đây là tội rước voi về dày mả tổ, tội phản quốc.

· Tội Ác Chiến Tranh (War crimes) – Được sự yểm trợ và tiếp vận của khối Để Tam Quốc Tế, Băng Đảng CSVN đã mở một “cuộc tổng công kích” trong toàn Miền Nam trong Tết Mậu Thân, 1968. Trong cuộc tổng công kích này, VC đã chiếm giữ thành phố Huế 22 ngày. Trong thời gian này, chúng đã giết và thủ tiêu hơn 6,000 người dân Huế trong tay không vũ khí. Đây là một tội ác chiến tranh. Cuộc tổng công kích này là một trận tấn công trong kế hoạch xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà theo lệnh của Liên Xô và Trung Cộng như tên Việt gian Lê Duẩn đã công khai thú nhận sau ngày 30/4/1975 như sau: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” và “Ta đã thành công trong việc cắm lá cờ Mác-Lê trên toàn cõi Việt Nam”. Lời thú nhận trên đây đã chứng minh cuộc tổng công kích tết Mậu Thân nói riêng và cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà nói chung là một cuộc chiến tranh phá hoại đất nước theo lệnh của Liên Xô và Trung Cộng. Đây là tội rước voi về dày mả tổ, tội phản quốc.

· Tội Ác Xâm Lược VNCH (The crime of aggression) – Theo công pháp quốc tế, VNCH hội đủ tất cả tiêu chuẩn của một một quốc gia độc lập có chủ quyền tuyệt đối trên một lãnh thổ có biên cương được quốc tế công nhận. Do đó, khi xâm lăng chiếm đóng VNCH một cách phi pháp trong tháng 4/1975 với sự yểm trợ và tiếp vận của Trung Cộng và Liên Xô, Băng Đảng CSVN đã phạm tội ác xâm lược được dự liệu tại Đạo Luật Rome. Và lời khai của Lê Duẩn: “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” đã chứng minh rằng Việt Cộng xâm lăng VNCH theo lệnh của ngoại bang để phục vụ quyền lợi của ngoại bang. Đây là một hành động phản quốc, rước voi về dày mả tổ.

3- Sau khi chiếm được quyền thống trị một nửa đất nước trong tháng 7/1954, Hồ Chí Minh đã hãnh diện tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế để giải quyết vấn đề cách mạng (vô sản) tại Việt Nam, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Lời “khai báo thành thật” trên đây đã chứng minh rằng cuộc chiến giữa Việt Minh với Pháp trong tám năm mà Hồ Chi Minh đã hy sinh xương máu của hàng triệu thanh niên Việt Nam không phải là cuộc chiến giành độc lập như Hồ Chí Minh và băng đảng của y đã ròng rã tuyên truyền suốt bao năm nay để lừa bịp lịch sử mà là một cuộc chiến để “giải quyết vấn đề cách mạng vô sản tại Việt Nam” theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế, tức Liên Xô. Hy sinh xương máu của đồng bào để thi hành “chỉ thị” của ngoại bang là hành động phản quốc của tên Việt gian Hồ Chí Minh.

4 – Năm 1950, trong hội nghị chuẩn bị cho Đại Hội 2 của Đảng CSVN được tổ chức vào năm 1951 trong một khu rừng ở Bắc Việt, Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Đệ Tam Quốc Tế là một đảng cộng sản thế giới, các đảng ở các nước như là chi bộ đều phải nghe theo kế hoạch và quy tắc chung. Việc gì chưa có lệnh và kế hoạch của Đệ Tam Quốc Tế thì các đảng không được làm…Các cô các chú nên biết rằng việc đổi tên đảng ta, Bác đã xin ý kiến của các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông rồi, các đồng chí ấy đã đồng ý. Các cô các chú nên biết rằng ai đó có thể sai chứ đống chí Stalin và Mao Trạch Đông thì không thể sai được”. Lời “khai báo” trên đây đã chứng minh rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế và chỉ làm theo lệnh và được phép của Đệ Tam Quốc Tế. Điều này chứng minh rằng Hồ Chí Minh là một tên Việt gian và Đảng CSVN là một đảng phản quốc, chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu thi hành lệnh của quan thày ngoại bang một cách mù quáng bất chấp và kể cả phải hy sinh quyền lợi của quốc gia dân tộc.

5 – Hồ Chí Minh đã từng nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Đây là một tội ác lịch sử của Hồ Chí Minh nhằm tiêu diệt nền văn hoá truyền thống của dân tộc và thay thế bằng một thứ văn hoá xã hội chủ nghĩa phi nhân tính. Trong thực tế, trước năm 1975, xã hội Miền Bắc đã bị Hồ Chí Minh nhuộm đỏ bằng một thứ mà chúng tuyên xưng là “văn hoá mới xã hội chủ nghĩa” man rợ như con tố cha, vợ tố chồng, anh chị em tố nhau… trong cái gọi là “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất”. Ngoài tội ác lịch sử đã nói ở trên, đây còn là tội phản quốc bởi vì khi nền văn hoá của dân tộc bị tiêu diệt cũng có nghĩa là dân tôc bị tiêu diệt. Lịch sử nhân loại đã chứng minh trên thế giới có nhiều dân tộc đã bị tiêu diệt chỉ vì nền văn hoá của họ bị tiêu diệt.

6 – Hồ chí Minh đã thú nhận: “Khôngtôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thoả đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói lạt mềm buộc chặt; đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi (…). Chớ còn tư tương là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Anghen, Lê-nin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác”. Một lần khác, khi trả lời câu hỏi tại sao không viết sách về lý thuyết cộng sản, Hồ Chí Minh đã nói: “Không cần viết vì đã có Mao Trạch Đông viết hết rồi”. Qua những lời tự thú trên đây, Hồ Chí Minh đã tự tố cáo y không có tư tưởng gì cả mà chỉ là một tên ít học, cuồng tín, cúi đầu làm nô lệ cho một thứ chủ nghĩa ngoại lai. Và y đã thống trị đất nước bằng phương pháp lạt mềm buộc chặttức khủng bố do Liên Xô huấn luyện. Hồ chí Minh đã rước ý thức hệ Mác-Lê về dày mả tổ. Đây là tội phản quốc.

7 – Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14/9/1958 để dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tầu bằng cách công nhận tuyên bố phi pháp của Tầu về chủ quyền của hai quần đảo này. Lợi dụng chức vụ phi pháp, mang gia tài của tổ tiên để lại – dù chỉ một tấc đất – dâng cho kẻ thù truyền kiếp là hành động của tên Việt gian phản quốc.

8 – Trong một số báo xuất bản trong tháng 5/1976, tờ Sàigòn Giải Phóng – một cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN – đã viết: “Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà còn là người thày tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay Trung Quốc cũng vậy thôi.”(www.nhohue.org/lamthancocu.htm – Làm thân cỏ cú của Lê Minh Nguyên). Lời tự bào chữa đốn mạt trên đây càng làm tăng thêm tội Việt gian bán nước của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Những sự kiện trên đây đã đủ để chứng minh rằng Hồ Chi Minh là một tên phản quốc và Đảng Cộng Sản Việt Nam là một băng đảng phản quốc, và cái cờ đỏ sao vàng là lá cờ của một băng đảng phản quốc.

Ngoài ra, Hồ Chí Minh và Lê Duẩn còn được xếp vào loại những con quỷ vĩ đại trong lịch sử nhân loại (www.filibustercartoons.com/monsters.htm –History’s greatest monsters). Hồ Chí Minh là một trong số 15 con quỷ đã giết từ một triệu người trở lên, và Lê Duẩn là một trong số 16 con quỷ đã giết từ 10,000 người trở lên. Trong thực tế, hai con quỷ đỏ Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã giết hại ít nhất năm triệu đồng bào Việt Nam. Do đó, cờ đỏ sao vàng còn là lá cờ của những con quỷ uống máu đồng bào.

Về bản chất, ĐCSVN là một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, là tay sai của Liên Xô và Trung Cộng. Do đó, chúng đã luôn luôn giấu kỹ cái tông tích tay sai phản quốc của chúng bằng cách treo những cái bảng hiệu giả mạo như: Mặt Trận Việt Minh, Uỷ Ban Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác Lê, Mặt Trận Liên Việt, Đảng Lao Động Việt Nam…. Sau ngày 30/4/1975, chúng mới dám lộ cái chân tướng của chúng ra và treo cái bảng hiệu chính thống Việt gian bán nước: Đảng CSVN.
Lịch sử của dân tộc Việt Nam là một tiến trình của ý thức về hướng dân chủ tự do. Đây là một xu thế lịch sử không thể đảo ngược. Chế độ Việt Cộng – một chế độ độc tài hủ lậu còn sót lại trong thế giới văn minh ngày nay – chắc chắn sẽ bị đào thải và sẽ cùng với lá cờ đỏ sao vàng đi vào hố rác đã được lịch sử đào sẵn. Và ngày đó, lá Cờ Vàng truyền thống 2000 năm của dân tộc sẽ lại tiếp tục tung bay trên khắp vùng trời của quê hương Việt Nam trong một chính thể dân chủ tự do của nền Đệ Tam Cộng Hoà. Đây là tiến trình tất yếu của lịch sử cũng như lá cờ truyền thống ba màu của nước Nga đã lại tiếp tục tung bay trên bầu trời nước Nga kể từ năm 1991 sau khi chế độ Liên Xô cùng với lá cờ đỏ búa liềm của chế độ này bị dân tộc Nga vứt vào sọt rác của lịch sử. Cũng cần nói thêm rằng sau khi chủ nghĩa cộng sản bị lịch sử đào thải, lá cờ của các nước cộng sản trong Liên Bang Xô Viết và Đông Âu cũng bị vứt vào sọt rác lịch sử và quốc kỳ truyền thống của những quốc gia này đã lại tiếp tục tung bay trên khắp bầu trời đất nước của họ.

Ngày hôm nay, những ai còn tự nguyện đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng – lá cờ của băng đảng phản quốc vô tiền khoáng hậu trong suốt dòng lịch sử của dân tộc – không thể tự hào mình là người Việt Nam. Họ là những ngườikhông có bộ óc và không có trái tim theo như câu nói sau đây của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, một thẩm quyền có tư cách nói về cộng sản: “Ai tin những người cộng sản là người không có bộ óc. Ai đi theo những người cộng sản là người không có trái tim – He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart.”

Có thể tha thứ cho “kẻ thù” của dân tộc nhưng không thể tha thứ cho bè lũ Cộng sản Việt Nam phản quốc !

Đỗ Ngọc Uyển

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản Toronto chào đón blogger Đặng Chí Hùng đượm tình dân tộc nghĩa đồng bào tại hải ngoại

trDangChiHung01.jpg
DangChiHung02.jpg
DangChiHung03.jpg
DangChiHung04.jpg
Lá Cờ Vàng lịch sử
DangChiHung.jpg

Đặng Chí Hùng
Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ không những là biểu tượng của cuộc chiến đấu anh dũng của Việt Nam Cộng Hòa chống lại chế độ cộng sản miền Bắc, hầu bảo vệ cho chính nghĩa tự do dân chủ. Lá cờ này còn mang tính dân tộc phát xuất từ thuở xa xăm của lịch sử chống lại sự xâm lăng của giặc Bá Quyền phương Bắc luôn nuôi mộng thanh toán nước ta.
Cộng sản luôn có một chính sách ngậm máu phun người và xuyên tạc về sự thật lịch sử thật tài tình để chống phá tự do, dân chủ. Ngay cả lá Cờ Vàng của dân tộc trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử cũng bị đảng cộng sản bôi nhọ. 
Cho đến hôm nay, rất nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn bị nhầm về lịch sử của lá cờ Việt Nam Tự Do nền Vàng ba sọc đỏ, họ cứ tưởng rằng lá cờ này mới có từ thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và rất nhiều người lầm tưởng như cộng sản tuyên truyền rằng đó là lá cờ “Ngụy”. Nhưng thực chất lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ chính là lá cờ xuất phát lâu đời hơn rất nhiều cờ đỏ sao vàng của cộng sản và còn là lịch sử của dân tộc.
Trong thời Bắc thuộc, khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Tô Định năm 40, Hai Bà Trưng đã mặc áo giáp vàng cưỡi voi ra trận dưới bóng cờ vàng. Suốt gần một ngàn năm Bắc thuộc, lá cờ dân tộc dưới hình thức này hay hình thức khác vẫn xuất hiện trong những cuộc khởi nghĩa chống lại quân Hán như của Bà Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, nhưng phải đợi đến thời Ngô Quyền đánh tan quân Hán trên sông Bạch Đằng gây dựng nền độc lập năm 938, lá cờ dân tộc mới lại phất phới tung bay. Trải qua các triều đại tự chủ tiếp theo như Đinh, Lê, Lý, Trần, nước ta luôn có quốc kỳ hình vuông hoặc chữ nhật gồm có nhiều màu viền quanh theo màu của ngũ hành, ngoài cùng là tua răng cưa và có hình con rồng hoặc một chữ Hán chỉ tên triều đại ngay chính giữa. Và tất cả các lá cờ từ Hai Bà Trưng đến nay đều là lá cờ có nền vàng. Vì màu vàng là màu quốc thổ và cũng là màu da của giống nòi Việt Nam. Theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng còn thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Chính vì thế mà vua chúa thời xưa thường xưng là Hoàng Đế và mặc áo có tên hoàng bào.
Còn về sọc đỏ: Màu đỏ thuộc hành hỏa và là màu của phương Nam. Đây là biểu tượng của một dân tộc bất khuất, anh hùng và độc lập trong cõi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở phương Bắc. Ba Sọc Đỏ còn tượng trưng cho ba miền: Bắc, Trung và Nam. Tuy gọi là ba miền (Ba Sọc Đỏ) nhưng chúng có cùng chung một nhà (Nền Vàng). Đó là nhà Việt Nam, con dân muôn đời thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Như vậy là lá cờ có Nền Vàng có nguồn gốc lịch sử lâu đời của dân tộc; thứ hai đó là lá cờ Nền Vàng 3 Sọc Đỏ xuất hiện chính thức lần đầu từ thời vua Thành Thái cho đến Khải Định. Và lần thứ hai thì lá cờ vàng xuất hiện là thời kỳ Vua Bảo Đại cho đến Đệ I, Đệ II Cộng Hòa. Nhưng xen lẫn giữa hai thời kỳ đó cũng có một lá cờ vàng 3 sọc hình quẻ ly của chính phủ ông Trần Trọng Kim bị cộng sản cướp đoạt trái phép.
Màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu tượng của vương quyền phương Nam, hành thổ là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba tiểu bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam-Trung-Bắc cùng chung sống hài hòa, an lành trên dãi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính; không được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại nhau, cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng Việt Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà Hoa Kỳ và các quốc gia tự do đang áp dụng, kể cả VNCH. 
Cờ Việt Nam Tự Do được hun đúc bằng khí thiêng trời đất và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt suốt gần hai ngàn năm lịch sử. Nó tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho vận hội thái hoà, và cho sự thành công vĩnh cửu của giống nòi Việt Nam. Kể từ năm 40 Tây lịch, thời Hai Bà Trưng, lá cờ Việt Nam Tự Do đã được cải tiến để có hình dạng màu sắc như hiện nay. Thật quả là một ý nghĩa cao cả và đáng được hãnh diện. Lá cờ Việt Nam Tự Do đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc, nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho dân chủ - tự do - nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thái hòa thịnh trị của muôn dân và cho đoàn kết trong việc dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta. 
Như vậy, Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ chính là lá cờ của Việt Nam Tự Do không phải là của riêng một chế độ hay của riêng một chính phủ nào mà là của chung cho cả dân tộc Việt. Lá Cờ Việt Nam Tự Do là linh hồn của cả dân tộc Việt. Lá cờ còn, chính nghĩa còn. Lá cờ còn, tinh thần chiến đấu còn, vì nó là tín bài để chúng ta nhận diện những người Việt Tự Do. Chỗ nào có lá cờ Việt Nam Tự Do thì chỗ đó có tình thương, có dân chủ, có tự do và có nhân quyền. Giờ này, đồng bào yêu tự do dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại, mỗi khi nhìn thấy Lá Cờ Việt Nam Tự Do tức là như nhìn thấy vị cứu tinh dân tộc. 
Lá Cờ Vàng có một ý nghĩa cao cả, đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc Việt. Nó nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thanh bình thịnh trị của muôn dân và cho đoàn kết dân tộc trong việc dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta. Lá Cờ Vàng Quốc Gia Việt Nam là linh hồn của cả dân tộc Việt. Với ánh sáng của công nghệ thông tin hiện nay, những luận điệu tuyên truyền của cộng sản sẽ ngày càng bị lột trần và ngày tàn của lá cờ đỏ bán nước cũng sắp đến gần để có tự do, dân chủ thực sự cho dân tộc Việt Nam.
Đặng Chí Hùng