Sunday, 26 July 2015

CHÚNG TA LÀ MỘT - WE ARE ONE

 
  
                         CHÚNG TA LÀ MỘT - WE ARE ONE
                                (Thơ Thiên Kim - Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và ca)

 
                                           Anh Chị Em ơi! CHÚNG TA LÀ MỘT
                                    Cùng bên nhau sát cánh vai kề vai
                                    Ta xuống đường tranh đấu cho tương lai
                                    Để toàn dân có Nhân quyền, Dân chủ
 
                                    Đất nước Việt Nam âm u bao phủ
                                    Quyền làm người, quyền được hưởng tự do
                                    Đảng Cộng sản đã cướp mất không cho
                                    Dân khốn khổ trên quê hương tù ngục!
 
                                    Xuống đường! Xuống đường!
                                    Ta cùng chung sức 
                                    Buộc Việt Cộng phải bỏ ngay áp bức
                                    Phá cùm gông người yêu nước, thương dân
 
                                    Đà Nẵng - Nha Trang lòng đang sôi sục
                                    Saigon - Hà Nội mạnh mẽ vô song
                                    Cali - Paris tinh thần nung nấu
                                    Belgique - Tiệp Khắc - Sydney - Đan Mạch 
                                    Canada - Francfort cùng chung ý chí
                                    WE ARE ONE! CHÚNG TA LÀ MỘT!
                                    Chuyển lửa hồng, tay chuyển tới bàn tay
                                    Mau lên! Chúng Ta hãy vội vã ngay
                                    Đáp lời sông núi, giờ "G" đã điểm!
                                    Non sông đang chờ, quê hương đang đợi
                                    Tiến lên đi! Chúng Ta ơi chớ muộn!
                                    Ngày huy hoàng đang đợi những bàn tay.

                                    Thiên Kim