Monday, 7 December 2015

Ban Đại Diện Bưởi-CVA, Nhiệm kỳ 2015-2018

Thay mặt Hội AHCHS Bưởi-CVA, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Ban Đại Diện Bưởi-CVA, Nhiệm kỳ 2015-2018:

Kính thưa quý vị Giáo sư,
Kính thưa quý Hội đoàn thân hữu,
Thưa quý anh chị em đồng môn,

Ngày 6 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường Việt Báo Hội AHCHS Bưởi-CVA đã làm Lễ Bàn Giao giữa "cựu" và "tân" Ban Đại Diện.  Ban Đại Diện Hội AHCHS Bưởi-CVA, Nhiệm kỳ 2015-2018, xin gửi lời chào ra mắt đến quý vị Giáo sư, quý hội đoàn bạn, tất cả các anh chị em đồng môn, và thân hữu.

Thay mặt Hội AHCHS Bưởi-CVA, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Ban Đại Diện Bưởi-CVA, Nhiệm kỳ 2015-2018:

Hội Đồng Cố Vấn: Gs Dương Minh Kính, Gs Nguyễn Xuân Vinh, Gs Lưu Trung Khảo, CHT Phạm Đình Tuân, CHT Bùi Bỉnh Bân, CHT Trần Quang Đôn, CHT Nguyễn Đức Khoát, CHT Nguyễn Đức Năng, CHT Nguyễn Mạnh Hiền B, và CHT Bùi Đức Uyên.

Ban Điều Hành:
Tổng Kiểm Soát: Nguyễn Huy Hiền, CVA59
Ủy Ban Giám Sát:
      - Chủ Tịch: Vũ Quốc Phong, CVA65 
      - Thành Viên: Phạm Quang Tuấn, CVA68; Trịnh Hồng, CVA68
Ủy Ban Chấp Hành:
      - Chủ Tịch (Hội Trưởng): Nguyễn Địch Hà, CVA64
      - Phó Hội Trưởng: Đặng Quỳnh, CVA66
      - Tổng Thư Ký: Lưu Quốc Doanh, CVA76
      - Thủ Quỹ: Nguyễn Mậu Tùng, CVA66
      - Tài Chánh: Nguyễn Thế Dũng, CVA73
      - Văn Nghệ: Nguyễn Quốc Hùng, CVA63
      - Xã Hội: Nguyễn Mạnh Kính, CVA63
      - Báo Chí: Trần Minh Côi, CVA65
      - Sinh Hoạt: Lê Trọng Huy, CVA73
      - Liên Lạc: Phan Kim Điềm, CVA76

Là một hội ái hữu cựu học sinh, mỗi sinh hoạt đều phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của các đồng môn và sự ủng hộ của các hội đoàn thân hữu.  Chúng tôi mong ước rằng Tân Ban Đại Diện Bưởi-CVA vẫn nhận được sự yểm trợ nồng nhiệt đó để cùng nhau chúng ta có thể thực hiện được những sinh hoạt hữu ích cho cộng đồng và cho quê hương Việt-Nam.

Kính chúc quý vị một mùa lễ an vui hạnh phúc.

Trân trọng,

T/M Hội AHCHS Bưởi-CVA
Nguyễn Địch Hà, Hội Trưởng