Monday, 7 December 2015

Hội Đoàn Toronto Biểu Tình Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Nhân dịp Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 sắp tới, để ủng hộ các phong trào tranh đấu cho Nhân Quyền trong nước đang sôi sục lên tiếng mạnh mẽ chống lại sự đàn áp, vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam,

các đoàn thể tại Toronto và vùng phụ cận đã cùng nhau tổ chức cuộc biểu tình trước tiền đình quốc hội tỉnh bang Ontario góp phần tranh đấu cho quyền sống Tự Do, Dân chủ của người dân Việt đang bị đàn áp, bức hại, gông cùm dưới nhiều hình thức.
Phóng viên SBTN đang có mặt tại đây để ghi lại hình ảnh này, mời quý vị theo dõi 

Thanh Tâm