Wednesday, 6 July 2016

HÌNH ẢNH CỘNG ĐỒNG VN HOA THỊNH ĐỐN THAM GIA DIỄN HÀNH JULY 4th, 2016 + TRUYỀN HÌNH HOA THỊNH ĐỐN

CỘNG ĐỒNG VN HOA THỊNH ĐỐN THAM GIA DIỄN HÀNH JULY 4th, 2016
Jul 4, 2016
by Nhat Hung
Message from Nhat Hung:
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐN THAM DỰ DIỄN HÀNH NGÀY LỄ Đ ̣ỘC LẬP HOA KỲ (JULY 4th, 2016). HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN.
NHẤT HÙNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.