Wednesday, 6 July 2016

"Oánh kẻ chạy đi, không oánh kẻ trở lại" là gi?

Người cộng sản, qua lời của bộ trưởng Mai Tiến Dũng, rất đạo đức giả kiểu Hồ Quang che râu xem 'bộ đội' hành quyết bà Cát Long, nhấn mạnh, người Việt có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" và hy vọng người dân sẽ tha thứ cho công ty Formosa Vũng Áng. 

Bài này không bàn đến sự giả trá, đến độ khốn nạn của người cộng sản, là luôn xử dụng những giá trị tình cảm mà họ không bao giờ có, biến thành chất ngọt tẩm độc để làm chết đối phương nhẹ dạ, vì đòn này đã hết hiệu nghiệm. Nhưng chỉ đưa vài thiển ý về việc "ai là kẻ chạy đi", "ai là kẻ chạy lại" và vụ Formosa Vũng Áng có phải là một vụ "đánh nhau" giữa nhân dân VN và công ty Formosa hay không?

Câu trả lời là cho đến nay, trong vụ cá chết hàng loạt tại Biển Đông,  chẳng có ai chạy đi, chẳng có ai chạy lại, và vụ gây ô nhiễm này nếu có người đánh thì chỉ có hai đám đã đánh, là công ty Formosa "đánh độc" biển và ngư dân bằng chất thải cực độc, và nhà nước CSVN đã sai công an cùng dân phòng, du côn đánh dân biểu tình thê thảm. 


Người CSVN luôn bị ám ảnh với động từ "đánh", hết đánh ngoài đến đánh trong, mà đánh đây là tiêu diệt chứ đừng nói chuyện chạy tới chạy lui. Chỉ có chạy qua Mỹ, Úc, Canada là may ra thoát với người cộng sản VN hay Tầu, ngay ở Âu Châu, cũng chưa chắc... Một mạng lưới mafia đỏ quốc tế mà nhiều lúc CIA cũng bó tay, ngay cả khi liên bang Sô Viết đã rã đám.

Tầu Cộng độc hơn một chút, bọc đường chữ đánh, khi họ đánh Việt Cộng là dậy một bài học cho lũ con hoang đàng. 

Việt Cộng cũng biết bọc đường khi đánh Căm Bốt đỏ, gọi là "giải phóng khỏi chế độ diệt chủng". 

Khi hai anh em cộng sản này dùng chữ đánh, có nghĩa là "đối phương" mạnh hơn "ta". Trong đầu những người Việt Cộng, đối phương là "Formosa" vậy "ta" là ai? Là nhân dân VN, hay là nhà nước CSVN, hay là đảng CSVN. Theo như CSVN định nghĩa, đảng CSVN là đảng nắm quyền tối thượng, như vậy "đối phương" có nhiều xác suất phải là một đảng khác mạnh hơn đảng CSVN. Rất nhiều khả năng chính là đảng CS lạ. 

Tuy nhiên, như đã trình bầy, thực tế vụ này là một vụ án môi trường tầm mức hệ trọng. Công ty Formosa đã nhận tội, nạn nhân là toàn thể người dân VN, nặng nhất là các ngư dân tại những vùng bị độc, nhà nước CSVN là kẻ "tự đại diện" ra "điều đình".

Thực ra, vụ này có hai hai vụ án. Vụ thứ nhất giữa công ty Formosa và các nạn nhân (như đã trình bày). Vụ thứ hai giữa chính quyền CSVN và người dân VN. (Ngoài ra có thể còn có tính quốc tế, nếu những cơ quan môi trường có tính hoàn cầu tìm ra thiệt hại chung; và nếu có điều khuất tất giữa chính quyền nhà nước CSVN với Formosa hay bất kỳ đối tác phụ nào...). Trong tương lai, có thể công ty Formosa Đài Loan sẽ công khai mọi "điểm đen" khiến họ đã chọn thái độ minh bạch (hơn là bị tống tiền? hay giam lỏng?). 

Khi đã gọi là vụ án, mà không còn là chuyện "đánh lộn", nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra khiến con xuồng không thể bị nhận chìm được bằng 500 triệu đô.

Những bài báo, bài viết sau đây nói lên phần nào những vấn đề không những còn tồn tại, mà càng ngày càng mở ra những vấn đề khác.

Đinh Thế Dũng