Thursday, 7 July 2016

Từ mũ chụp đến fashion

Theo lối hiểu của tôi, chụp mũ là một hình thức gán/dán nhãn mang tính tội lỗi chính trị, sai lầm tư tưởng cho ai đó, rồi từ đó kết tội người đó. Hiện nay có động từ "qui chụp" có thể coi là tương đương, nhưng thiếu tính hóm hỉnh và tượng hình hơn là "chụp mũ". Nghe đâu rằng, từ "chụp mũ" này do học giả Phan Khôi hoặc họa sỹ Bùi Xuân Phái đặt ra, hay dùng đầu tiên, vào thập niên 1950s.

(Ở cuối bài tôi xin đăng 2 cái links khá lý thú về những định nghĩa khác về động từ kép "chụp mũ").

0o0

Vì mục đích tối hậu của người dùng hành động "chụp mũ" (hay qui chụp) là buộc tội, gán tội một ai đó không qua thủ tục luật pháp, mà dùng tình cảm "thù ghét" của một đám đông  nào đó, nên ở những nước tự do và dân chủ trình độ cao, người ta không dễ có từ tương đương với "chụp mũ". 

Dưới thời NAZI người ta không chụp mũ mà vẽ, in hay thêu hình ngôi sao David 6 cánh lên nhà, hay trang phục của những người DO Thái mà Đức Quốc Xã thù ghét, muốn loại bỏ.

Trong những thể chế độc tài chống Mỹ, chỉ cần chụp cái mũ (hay dán nhãn) CIA cho ai, là coi như đang kết tội trọng hình cho nhân vật đó.

Trong chế độ CSVN hiện nay, cái mũ "phản động âm mưu lật đổ nhà nước" là được dùng nhiều nhất. Ngoài ra còn có hai cái mũ "Việt Tân" và "tự diễn tiến hòa bình" cũng phổ thông. Cái mũ "CIA" giờ này biến thành vô hiệu nghiệm, trong khi cái mũ "tư bản Mỹ" lại trở thành đúng mode. Nếu cho bán áo thung in hình "kụ Hồ Quang" và áo thung in hình "TT Obama" hay "Bill Gates" tại Sài Gòn, chưa biết áo thung nào được bán chạy hơn?

0o0

Trong hàng ngũ dư luận viên khuynh tả, thân cộng người Việt, dù sống tại các nước tư bản, họ vẫn chuộng úp cái mũ "chống cộng" lên bất kỳ ai chống đối nhà nước và đảng CSVN. Với hoàn cảnh hiện nay, điển hình qua vụ Brexit, cái mũ "chống cộng" (bao hàm ý "hữu cực") có thể đang trở thành fashion như không.

0o0

Tuy nhiên, ở những nước tự do dân chủ tân tiến, người ta không thể "giết hại" người khác qua cái mũ, hay cái nhãn chụp lên họ.

Đương nhiên, không ai kết tội những người đi "chụp mũ" một cách khơi khơi, ngoại trừ nếu cái mũ đó gây thiệt hại về vật chất, tâm lý... của những nạn nhân. Nhưng đây là tội vu cáo, hình phạt rất nặng. Một số người Việt tỵ nạn, vì không rõ luật, kết tội (chụp mũ) một dư luận viên nào đó là "Việt Cộng" có thể bị lôi ra tòa, và rất có thể thua vì không thể đưa ra chứng cớ dlv đó có thẻ đảng viên. Nhưng nếu chỉ ra những hành động, ý kiến thân cộng hay khuynh tả có bằng chứng thì đó là chuyện khác.

0o0

Người CS nhất là CSVN rất hiểu những kẽ hở của những nước dân chủ tự do như Mỹ. Nhưng ngược lại người Mỹ còn hiểu CS hơn nữa qua nhiều chiến dịch trong quá khứ. Do đó thủ thuật và tiểu xảo mà những dlv tép riu đang dùng để lũng đoạn những hội đoàn, diễn đàn có tính dân chủ có thể gây khó khăn giai đoạn.

0o0

Tuy nhiên, khuynh hướng chung tất thắng trên mọi "chiến trường". Những quái vật như NAZI, cộng sản sẽ phải lùi vào bóng tối của lịch sử.

Những mũ chụp mà NAZI và cộng sản chuyên xử dụng để hại người, sẽ biến thành những fashions bán chạy hơn những hình Hitler, Mao, Satin, Hồ, Ché... chẳng ai còn muốn mua.

Đinh Thế Dũng


0o0


to incriminate unjustly; to wrong; to calumniate; to label

Rốt cục ông ta bị chụp mũ là kẻ gây rối
Finally, he was labelled as a troublemaker

 To charge thoughtlessly (someone) with (some ideological mistakẹ..)
To charge thoughtlessly (someone) with (some ideological mistakẹ..)

__._,_.___