Wednesday, 3 August 2016

Thơ Bùi Hưng Việt

Chết mẹ nó đi

Cái Phố Mô Sa giết dân rồi    (Formosa)
Sao bay cứng họng chẳng một lời?
Việt cộng chúng bay đồ khốn nạn!
Cả đảng chúng mày lũ lợn hôi.
                  *
Cái Phố Mô Sa hại nước tôi  (Formosa)
Vì sao dân chúng  vẫn im hơi?
Tổ mẹ, tiên sư thằng Việt cộng!
Chết mẹ nó đi khỏi hại đời.

Bùi Hưng Việt.


Những bài viết này tôi viết vào khoảng 2006-2008. Xin gởi lại quý vị xem  chơi.

Xem trong internet thấy Nguyen Cao Kỳ đi điếu tang Võ Văn Kiệt nên cóc mấy 
câu rằng:
.
Kỳ điếu Kiệt

Tổ mẹ thằng Kỳ, nó diếu ai?
Thì ra chúng nó xứng ngang vai <1>
Kỳ, Kỳ, Kiệt, Kiệt loài phản quốc
Cả họ chúng mày, lũ quái thai.

<1>Kỳ  là TT trước 1975 & Kiệt cũng TT Việt công.

Khi Nguyễn Tấn Dũng qua Mỹ thì Kỳ đã nhục nhã nâng bi Dũng: "Thưa TT xin
TT đừng buồn, đây chỉ có hơn trăm người biểu tình so với....".

Kỳ "nâng bi" Dũng

Tổ mẹ thằng Kỳ nó nâng bi
Hai viên thằng Dũng vẫn sân si
Trâng trâng, tráo tráo kỳ luồn cúi
cả họ nhà Kỳ chết mẹ đi.

Xem thấy trên internet: Đặng Tuyết Mai (vợ cũ của Kỳ) về hát hò với Việt cộng.

Đĩ ngựa Tuyết Mai

Đĩ ngựa ả này: Đặng tuyết Mai
ăn sương, uống gió mặt đã chai
nằm ngửa hát hò theo Việt cộng
Liêm sỉ thế này phải không Mai?

Thằng Kiệt chết toi <1>

Tổ cha thằng Kiệt nó chết rồi
Ngàn năm xú uế vẫn cò hôi
Gian tà bán nước khi còn sống
Chết xuống Diêm Vương đốt chín (9) đời.

<1>Võ Văn Kiệt cựu TT csVN.
Nguyễn Minh Triết qua Mỹ không dám đi cửa chính mà phải chui
cửa sau (hặu môn)

Thằng Triết chui hậu môn

Hậu môn nước Mỹ rộng thênh thang
Tổ cha thằng Triết nó chui ngang
Tự do, dân chủ là như thế
Tổ mẹ vi xi <1> lũ điếm đàng.

<1> Vi Xi = vc, Việt cộng.

Tháng Sáu vừa qua, Nguyễn Tấn Dũng qua lạy TT Bush
(nhiệm kỳ 2) để ăn xin.

Thằng Dũng lạy Mỹ

Tổ cha thằng Dũng nó lạy ông
Tông tông xứ Mỹ kiếm vài đồng
Tồng ngồng há mõm như loài chó
Cứt Mỹ lâu lâu vãi khắp đồng.
 

Thằng Kiệt chầu quỷ đỏ

Tổ cha thằng Kiệt nó chết rồi
Bao năm nó sống hại dân tôi
Bán nứơc, buôn dân thờ quỷ đỏ
Sống nhục như ri: một lũ tồi.
                
Tổ cha thằng Kiệt chết nhăn răng
Giang sơn, Tổ Quốc nó bán phăng
Bán mẹ, buôn cha thờ Hán(g) cộng
Tổ Quốc hôm nay có còn chăng?
                
Tổ cha thằng Kiệt nó chết toi
Chui rúc trong phân: một lũ giòi
Nô lệ giặc Tàu như chó nhỏ
Gục đầu liếm đít vẫn loi choi.
                     
Tổ cha giặc cộng: Lũ hại dân
Bao năm thống nhất vẫn ngu đần
Luồn đít, liếm trôn loài Hán(g) cộng
Chẳng chóng thì chày cũng hại thân.   

Bùi Hưng Việt.