Wednesday, 3 August 2016

HỊCH XƯA VĂNG VẲNG RẤT GẦN! - Thiên Kim

Nước non đang cảnh nổi trôi
Vài ba năm nữa... Nước tôi! Có còn?
Vì Hồ đất nước héo hon
Đem tà thuyết Cộng giết mòn quê hương

Cả bầu đàn đảng bất lương
Lên ngôi thống trị muôn phương oán hờn
Gian ngoa, xảo trá, lộng ngôn
Mị lừa dân tộc, cáo chồn hoá thân

Đảng đem gấm vóc giang san
Bảo rằng biên giới Hán - Nam một nhà (1) 
Công hàm dâng Hoàng Trường Sa (2)
Cột mốc biên giới, trước xa nay gần

Đất, rừng bán chẳng ngại ngần
Quê hương, từng mảnh cắt phân cơ đồ
Tài nguyên rừng, biển đảng vồ
Của dân, cướp sạch hàm hồ bất nhân

Tổ Quốc đảng để dưới chân
Đặt đảng trên hết! Lý luân đâu rồi?
Đem tội đồ đặt lên ngôi
Ngang vai Phật Tổ, Đất Trời chứng không?

Kể ra tội đảng mênh mông
Sớ án ghi tội, biển sông khó gột   
Người dân đã mở trí khôn
Chỉ còn đảng vẫn lộng ngôn gạt lừa!

Dầy trang sử Việt ngàn xưa 
Anh hùng  hào kiệt, vẫn thừa kiên trung
Một lòng vì nước diệt hung
Hán man xâm lược phải chùn bước chân  

HỊCH XƯA VĂNG VẲNG RẤT GẦN!

Thiên Kim        

1) *(Tố Hữu)
2) *(Hồ - Đồng)