Friday, 31 March 2017

NỮ LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC NÓI VỚI TUỔI TRẺ VN


Trần Kiều Ngọc

Lời chia sẻ của Luật Sư Trần Kiều Ngọc trong buổi hội thảo với đề tài " Tuổi Trẻ Hải Ngoại Và Cội Nguồn &qu...

PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT LUẬT SƯ TERESA TRẦN KIỀU NGOC VỀ HÀNH TRANG VÀ LÝ TƯƠNG


PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT LUẬT SƯ TERESA TRẦN KIỀU NGOC VỀ HÀNH TRANG VÀ LÝ TƯƠNG

PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT LUẬT SƯ TERESA TRẦN KIỀU NGOC VỀ HÀNH TRANG VÀ LÝ TƯƠNG

San Jose : Thuyết Trình và Hội Thảo với Ls Trần Kiều Ngọc

Luật sư Trần Kiều Ngọc ở Úc châu đã gặp gỡ và nói chuyện với khoảng 100 đồng hương San Jose lúc 12 giờ trưa thứ ...