Friday, 31 March 2017

THÉP ĐÃ NUNG - Gởi Thép Đoàn Quốc Nội

imageimageimageimage
 Anh Hùng DANG NGOC VIET ha sat cán bô CS tại trủ sỡ UBND Thái Bình

Inline imageTHÉP ĐÃ NUNG .
Gởi Thép Đoàn Quốc Nội  

“Anh em đừng sợ  những kẻ giết được thân xác anh em,
  mà sau đó không làm gì hơn được nữa.” (  LC 12:9 )

 Tôi với bạn đâu phải người xa lạ,
 Thép đã nung thuộc dòng họ Quang Trung .
 Nước Việt Nam , sao quả báo bất công ,
 Không tự cứu , còn chờ mong ai nữa ?

Cảm thấy nhục khi quê hương nghiêng ngữa ?
Hoàng Trường Sa khóc xót dạ từng đêm .
Hận sông Gianh máu sôi sục ruột mềm .
Dân tộc Việt sắp hóa thân nô lệ.    

Các bạn trẻ, trai anh hùng thế hệ
Có nghe chăng sông núi Mẹ ngậm ngùi ,               
Quê hương Cha bị cắt bán nhiều nơi                      
Con gái Việt bổng thành người  cấy giống.                  

Nếu muốn sống, hãy mau mau hành động                     
Phải truy lùng  thiêu sống bọn công an.                   
Hãy trả thù cho những kẻ dân oan                      ,
Chết tức tưởi dưới gọng kềm man rợ.

 Là giới trẻ hãy nhớ ơn tiên tổ  ,
 Bốn ngàn năm xây dựng Tổ Quốc tồn .                             
 Bạn giờ đây giống những kẻ mất hồn
 Sống hèn nhát cúi luồn trôn Tàu giặc.                  

 Hãy chứng kiến dân  Nghệ An (1) chất phác?
 Đã vùng lên bằng vũ lực tay không,
  Bằng tinh thần đoàn kết quyết một lòng
 Thà đổ máu quyết chí  không lùi bước.

 Hãy tự quyết không cần suy tính trước  
 Chẳng cần nghe ai xúi dục bao giờ.
 Chính tay ta nắm vận mạng thời cơ                           
Phải hành động khi giờ G. đã đến.

 Hởi các bạn, thanh sinh viên dũng tiến,
 Gương anh hùng Đặng Ngọc Viết (2) sáng ngời                      ,
Dùng bom xăng, hạ sát lũ đười ươi   .
Đừng sợ chết,  mãi muôn đời bất tử.

   NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

(1)Nghệ An Hà Tĩnh đã đồng loạt đứng lên phản đối chính quyền địa phương đàn áp và chiếm hữu đất đai của đồng bào mà không bồi thường thỏa đáng Sẽ khởi động biểu tình toàn Liên Khu Tư. Cho đến khi cách mạng thành công..

(2)  Anh Hùng Đặng ngọc Viết  đã bắn phát súng lệnh khai hỏa giết Cộng Sản. Tên tuổi đã được ghi vào sử xanh, Dân tộc Việt đời đời ghi nhớ.