Friday, 21 April 2017

42 NĂM QUỐC HẬN, Ai còn nhớ ? Ai đã quên ?LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH 42 NĂM QUỐC HẬN

Năm 2017 đánh dấu 42 năm đảng CSVN thống trị đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam đã đưa dân tộc đến tận cùng nhục nhã và uất hận

Uất hận vì con người và xã hội bị suy đồi, băng hoại toàn diện dưới sự cai trị kìm kẹp của chế độ việt gian bán nước cộng sản. Quyền làm người và mọi tự do đều biến mất trên dải đất Việt. Tài nguyên và con người đã bị tập trung vào việc phục vụ và làm giầu cho đảng CSVN.

Nhục vì dân tộc Việt ngàn năm văn vật bị bắt phải cúi đầu nhận lãnh sự hà hiếp của láng giềng Tầu Cộng với sự đồng loã của đảng CSVN.

Ngày hôm nay, người Việt tỵ nạn csvn tại khắp nơi trên thế giới vẫn luôn nêu cao ý chí "Toàn Dân Đoàn Kết, Diệt Cộng Cứu Nước". Ngày nay tại Việt Nam người dân đã không còn sợ lưỡi lê, mã tấu và họng súng AK của csvn. Tại Hà Tĩnh người dân đã dương cao cờ Vàng ba sọc đỏ, cờ Vàng Việt Nam Tự Do. Người dân trong nước đã mạnh dạn đứng lên "Vì Môi Sinh, và vì sự Sống còn của đất Nước, Trách nhiệm của mỗi người dân Việt !",  qua các hình thức đấu tranh với trang phục, phù hiệu và ngay cả biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ, đã được trân trọng vinh danh trên khắp ba miền đất nước.

42 năm đã trôi qua, đảng CSVN không thể khống chế, đàn áp được ý chí sắt đá của dân tộc Việt được nữa, ngày tàn của bè lũ việt gian bán nước đã gần, chế độ cộng sản phi nhân đang trên đà bị tiêu diệt.

Thưa quý đồng hương tại Paris, vùng phụ cận và trên toàn nước Pháp, mọi giới, mọi lứa tuổi, hãy tụ tập đông đảo để cùng nhau giương cao ý chí  yểm trợ đồng bào trong nước đấu tranh vì "MÔI SINH và sự SỐNG CÒN cùa ĐẤT NƯỚC và là TRÁCH NHIỆM của NGƯỜI DÂN, HÃY ĐỨNG LÊN DIỆT CỘNG CỨU NƯỚC", kỷ niệm 42 năm ngày toàn đất nước Việt Nam bị đảng CSVN thống trị 30-4-1975 / 30-4-2017.

Trân trọng kính mời quý đồng hương Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Pháp tham dự : 

Biểu tình gần toà đại sứ việt cộng
Chủ nhật ngày 30-04-2017
từ 14 giờ 00 - 18 giờ 00
 2 Avenue de Messine,
75008 Paris - métro Miromesnil (ligne 9)

42 NAM QH.jpg