Friday, 21 April 2017

Văn Hóa Online-California 21 April 2017

- Hà Nội: Tiếng vọng không cô đơn từ đất làng Hoành. 
- "Ấp chiến lược" Đồng Tâm cố thủ. 
- An Giang: Một nhóm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xuống đường phản đối công an . 
- Phó Tổng thống Pence: Cam kết bảo vệ tự do hàng hải Biển Đông. 
- Từ giới tuyến (DMZ) chia đôi Đại Hàn nhớ lại vĩ tuyến 17 Việt Nam. 
- Làng An Tiêm.


Bấm vào đây: http://www.nhatbaovanhoa.com

Vui lòng forward báo Văn Hóa cho quý thân hữu.
Vui lòng delete bản tin VH khi thân hữu gởi nhầm đến  địa chỉ của bạn.


Thank you!
WEBSITE
WEBSITE
Copyright © 2017 Van Hoa Online-California, All rights reserved. 
You are receiving this email because you expressed interest in keeping in touch with us. 

Our mailing address is: 
Van Hoa Online-California
9353 Bolsa Ave. #M87
WestminsterCA 92683

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

Email Marketing Powered by MailChimp