Tuesday, 4 April 2017

Tường thuật Buổi Ra Mắt Tập truyện HOA TƯƠNG TƯ của nhà văn Hồng Thủy

04-04-2017 8-57-08 PM


Buổi Ra Mắt Tập truyện " Hoa Tương Tư "
của nhà văn Hồng Thủy tại Washington DC. ngày 26.3.2017

Xin bấm vào link dưới hoặc hình trên
https://safeshare.tv/x/ss58e3cbd5f114c