Thursday, 12 April 2018

Cạn Lối - Bạch Liên

canloi


Thầm thì bộc bạch nỗi lòng
Vô tình cảm thấy chạnh lòng nhớ quê
Ngày mưa nước đọng bờ đê
Nếu đi không khéo lề mề trợt chân
Té nằm dưới vũng lần khần
Học trò trông thấy tần ngần cười cô
Vào trường trò hỏi bi bô:
Khi nào mưa xuống cô chờ tạnh khô
 *
Nhiều ao sâu trũng nhấp nhô
Tôm, cua, cá lóc, cá rô tung bờ
Rủ nhau nhảy phóng mệt đờ
Đặt nôm chụp bắt chiều mờ hoàng hôn
Ngồi đây hoài nhớ xóm thôn
Miền quê chân chất đời hồn nhiên vui
Tha hương biền biệt ngậm ngùi
Đường về cạn lối tối thui...cõi buồn

Bạch Liên