Tuesday, 3 April 2018

THÁNG TƯ TƯỞNG NHỚ


HỘI THẢO

Cùng tỉnh táo nhắc nhau đừng khờ khạo
Trong trường văn, trận bút khá nhọc nhằn
Xa dặm ngàn, chuyền Lửa thật khó khăn
Thơ, văn, họa… tuổi dần tàn, dầu cạn.
 
Vũ, nhạc, kịch… san niềm đau vô hạn
Cùng luận bàn, hướng sáng tác vì dân
Giữ tinh thần khơi Lửa, chẳng vong thân
Nhắc Quốc Hận, tự tu thân, giữ Lửa.

Ý Nga, 5.2017


THỎA HIỆP GÌ?

Với cộng sản tại sao cần thỏa hiệp?
Thỏa hiệp gì? Ai cần lũ vô nhân?
Ai khấu đầu trước tẹp-nhẹp-vô-thần?
Cờ Chính Nghĩa người Quốc Gia không bẩn!
 
Cờ cộng sản toàn máu me nhuộm lẫn
Việt “lái trâu”, Tàu “buôn ngựa” bày sân
Cảnh máu me, giết chóc, cựu như tân
Niềm căm phẫn của dân đà bao kiếp.
 
Thật kinh khiếp! “Đỏ, Hồng” toàn ác nghiệp
“Bò, trâu” đem nội tạng trẻ đấu thầu?
Cộng sản Tàu, Âu, Việt khác gì nhau?
Toàn nhuộm máu, đại đồng trò bịp bợm!

Ý Nga      *26.1.2017 


From: HOAI LUU >Sent: Sun, Apr 1, 2018 1:10 am

KÍNH GỞI NHÀ THƠ Ý NGA,
Để chia sẻ về những sinh hoạt của Chị trong mấy tháng qua, hôm nay xin gởi TẶNG CHỊ VÀ QUÝ BẠN BÈ CỦA CHỊ bản dịch Anh ngữ bài thơ “CHIẾC ÁO DÀI XANH” giàu tính QUÊ HƯƠNG và LÒNG MẸ để cùng thưởng thức:
 
CHIẾC ÁO DÀI XANH
Thơ Ý NGA

 
                       Áo em mỏng mảnh hai tà
                       Gói thương, gói nhớ bên nhà gởi sang 
                       Vạt dài theo gió lang thang
                       Bay trong chiều nắng mơ màng bướm xinh.
 
                       Quần em trắng lụa mới tinh
                       Hai tà khép kín đủ tình đoan trang 
                       Guốc cao chân bước nhẹ nhàng
                       Mân mê tà áo, nắng vàng... cả thơ.
 
                       Mẹ may tặng chiếc áo tơ 
                       Xứ người manh áo phất phơ nỗi buồn
                       Tiết xuân hơi lạnh còn vương
                       Áo bay tà mỏng gió luồng thịt da.
 
                       Áo dài, dài đến thướt tha
                       Chân em ngắn bước, quê xa khó gần
                       Cám ơn tình Mẹ ân cần
                       Cám ơn tà áo dệt vần thơ vui .

Ý Nga*Calgary-Canada.


Bản dịch Anh ngữ
THE BLUE LONG DRESS 
Poem of Ý NGA
Translated by LƯU HOÀI
   
               Two flags of my dress are so faint
               A bag of love, another of reminescence came from my country
               The long flap wandering in the wind
               Flying in the sunny evening, like the butterfly dreaming 
 
               My white trouser of silk is very new
               Two flags shuting, opening were sufficed seriously
               With the high sabots, I step, one by one, lightly
               Caressing the flaps, the sunlights ...the poems too.
 
               My mother sewed the dress of silk for giving me 
               In the foreign country, the dress flying with sorrow 
               In spring time, the cold air seemed to be entangled 
               The faint flaps of dress flied by wind passing through skin and flesh
               The long dress, so long and so slender
               My short feet being difficult to step, my country so far
               Thank for my motherliness, lovely
               Thank for the flaps of dress in weaving the joyful poem.
 
From “BILLINGUAL POEMS”
by LUU HOAI 


Ý Nga kính chuyển và cám ơn THÁNG TƯ NÀY 
LẬT TRANG SỬ 
SANG CHƯƠNG!

Thơ: Ý Nga      
Nhạc: DânChủCa
Kính mời Quý Vị vào “links” sau đây để nghe bài hát:
 
Sai tận gốc: Đảng Cùng Đường nhốn nháo
Ăn không no: mới “phản tỉnh”* ồn ào,
Bao “lão thành cách mạng” còn “đỏ au”
Vờ đấu đá, ra điều từng chính trực?
 
Xưa cao chức, sao toàn dùng bạo lực:
Hà hiếp dân, vô đạo đức, bất nhân?
Bị “thanh trừng”, thằng ác thành thiện nhân
Trò “phản tỉnh” phỉnh lừa! Phường cầu thực!
 
Cơn ác mộng mấy chục năm chưa dứt
Nỗi đớn đau, uất ức cứ trào dâng
Việt Nam ơi! QUỐC HẬN đã bao lần?
Bao lần nữa thì tà quyền sẽ chết?
 
Chúng cứ sống nhờ giết dân, giết hết!
Chúng cứ giàu nhờ cướp bóc, ác, gian!
Miệng Dân Oan bé thấp hơn đảng, đoàn
Gồng Ách Nạn nuôi Việt Gian Cộng Sản.
 
Dân tán loạn? Đảng lại càng thỏa mãn!
Mảnh giang san thu nhỏ cọc địa hình
Tất tật đồng thanh cung kính tác thành
Giặc ranh mãnh dọn đường cùng nội gián
 
Tư Bản Đỏ nhờ ép dân vô sản!
Phường, ngành, ban… xúm bóc lột “nhân dân”
Bán nước dần, lại cai trị ngu đần
Nuôi chi nữa bọn độc tài sắt máu?
 
THÁNG TƯ này, xin hãy khuyên con cháu,
Phải vùng lên! Lật trang sử cho mau!
Thì đời sau không nô lệ giặc Tàu!
Giặc tay áo! Mau! Phải mau tỉnh táo!
 
Ý Nga, 26-3-2011.

 
Nhạc: DânChủCa
1.
Tháng tư này phải vùng lên!
Lật trang sử sang chương!
Tháng tư này phải vùng lên!
Lật trang sử cho mau!
 
Sai tận gốc, sai tận gốc:
Đảng Cùng Đường - nhốn nháo
Ăn không no, ăn không no
mới “phản tỉnh” - ồn ào,
Xưa, cao chức, xưa cao chức
sao toàn dùng bạo lực:
Nay bị “thanh trừng”, hãy thật lòng đứng dậy cùng toàn dân?
 
Tháng tư này phải vùng lên!
Lật trang sử sang chương!
Tháng tư này phải vùng lên!
Lật trang sử cho mau!
 
ĐK:
Cơn ác mộng mấy chục năm chưa dứt
Nỗi đớn đau, uất ức cứ trào dâng
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
QUỐC HẬN đã bao lần?
Bao lần nữa bao lần nữa
thì tà quyền sẽ chết?
 
THÁNG TƯ này phải vùng lên!
Lật trang sử sang chương!
THÁNG TƯ này phải vùng lên!
Thì đời sau không nô lệ giặc Tàu!
Giặc tay áo! Đồng Bào ơi! Giặc tay áo!
Tháng tư này phải vùng lên!
Lật trang sử cho mau!
 
2.
Tháng tư này phải vùng lên!
Lật trang sử sang chương!
Tháng tư này phải vùng lên!
Lật trang sử cho mau!
 
Dân: ly tán! Dân: ly tán!
Đảng lại càng - thỏa mãn!
Phường, ngành, ban…, phường, ngành, ban…
xúm bóc lột - “nhân dân”
Bán nước dần, lại cai trị ngu đần
Nuôi chi nữa, nuôi chi nữa
bọn độc tài sắt máu?
 

From: Chau > To: Y. Nga  > Sent: Wed, Mar 7, 2018 1:01 am > Subject: FYI
Tranh Thơ !
Ch_THÁNG TƯ TƯỞNG NHỚ

Bạn còn nhớ khi Cộng vào cưỡng chiếm
Chúng làm gì gia đình bạn phân ly?
Bạn ăn chi ngoài khẩu hiệu, hồng kỳ?
Bao máu đổ từ tháng Tư bi lụy?
 
Bao hệ luỵ, ai đắng cay lao lý?
Cộng dùng người thất học kiểm soát ta
Bao nhiêu kẻ nằm vùng cho ác tà
Giúp thực hiện cảnh lương dân* tử biệt?
 
Những chiến sĩ vì dân mà tâm huyết
Dưới hoàng kỳ đã tuẫn tiết oai nghi
Không vết tỳ, tròn khí tiết nam nhi
Bao trai Việt lưu sử hùng sĩ khí!
 
Xưa kẻ sĩ thề quyết không quỳ lụy
Nay lương tri Bạn đã thấy được gì?
Ngọn Quốc Kỳ còn vàng rực đường đi
Cờ Chính Nghĩa nào suy vi hải ngoại!
 
Thời cộng sản nét đẹp nào tồn tại?
Mấy chục năm, nào phải chỉ vài ngày
Sao dân tình còn ngậm đắng, nuốt cay?
Luận thành bại? Đã rõ ràng phải quấy!
 
Bạn đã thấy Quốc, Cộng đâu ra đấy
Chớ sáng khờ tin cậy lại chiều ngây,
Mà nhập nhằng “Hiện tại khác tương lai!”
Khi Hán hóa tương lai nào tươi sáng?

Ý Nga, 3.4.2018
 
*Lương dân: dân hiền lương