Friday, 20 April 2018

Thơ Ý NGA (20.4.2018: Đụng Đến Đỏ)

Ý Nga kính chuyển và cám ơn Họa Sĩ A.C.La


ĐẢNG GÌ?
 
Càng nhiều Vai, Vế càng khom
Xôm xôm tài chánh phom phom ra ngoài.
Bên trong điếu đóm dâng hoài
Tay, Chân hoạt động miệt mài “tham ô”!
 
Mắt nhìn, Mũi ngửi “bác” Hồ!
“Chú, cô” cán ngố điên rồ hết trơn!
Miệng, Mình ngả ngớn lơn tơn
Đánh thuê, giết mướn: đỏ dờn Việt gian!
 
Răng, Môi? Thủ đoạn đảng, đoàn
Chuyên môn ăn bẩn chẳng hoàn thứ chi!
Óc, Tim toàn chứa phong bì
Vô nghì, vô kế khả thi giữ Nhà!
 
Ruột, Gan thỏ đế nhát ma
“Thi đua chiến sĩ”? Gian tà huênh hoang
Ngũ quan, lục Phủ khoe khoang:
Xếp hàng theo Hán, tuềnh toàng tay sai?
Kể thêm ngũ Tạng, hình hài?
Dân càng căm phẫn: cậy ai diệt thù!
*
Cửa Tù im ỉm si ngu
Ai người phá Ngục? Ai “tu”? Ai “thiền”?
Viết bài lục bát tràng thiên
Gửi thơ xuống biển, theo thuyền về Quê
Nhiêu khê ngọn Lửa gửi về
Chia dân giọt lệ não nề lo âu!
 
Ý Nga, 14.4.2016
 
*TU, THIỀN: xin hiểu theo nghĩa bóng

HƯỚNG ĐẠO SINH 
TRONG SẠCH TRONG 
TƯ TƯỞNG, LỜI NÓI và VIỆC LÀM*
*
Thành kính tri ân:
Quý Trưởng đã luôn dõi theo PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VN,
cương quyết loại trừ những thành phần Việt gian và thiên Cộng
ra khỏi tập thể chung và luôn luôn ủng hộ cũng như khích lệ tinh thần
quý Trưởng có tinh thần Quốc Gia ở trong và ngoài nước đã và đang
dấn thân cho PHONG TRÀO.
*
*3 Lời Hứa Hướng Đạo >> Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
1-Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi.
2-Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
3-Tuân theo luật Hướng Đạo
*
Lạm bàn, lạm… ghế lung tung
Coi chừng thiên hạ nổi khùng chung quanh
Ở đây toàn bậc đàn anh
Mi nên lễ phép, phân ranh hẳn hòi!
 
Tâm mi chẳng biết yêu nòi
Cũng không thương Nước, học đòi dạy ai?
Đừng nhìn người rách áo vai,
Phải mang những dép đứt quai mà cười
Bên trong: kiến thức ngất trời
Toàn là Chí Sĩ, cả đời vì dân,
Toàn là quý Trưởng hiến thân
Nội thù không giúp, Hán nhân không hầu!
 
Mi sai còn muốn bắc cầu,
Theo tà, chập chững về đâu dặm ngàn?
Hả hê, thiển cận, hân hoan,
Vênh vang tưởng giỏi, an toàn lắm sao?
Thật ra nguy hiểm chơi dao
Mà mi võ thuật đã nào thâm sâu!
 
 cầu đạo chẳng cạo đầu**?
Dầu cho sãi, giúp: giải sầu, trường chay
Có đâu câu đóbỏ đây
Rõ ràng thiên Cộng! Đỏ bây! Vàng gì?
 
Lạm bàn, lạm… ghế? Muốn chi?
Hỡi loài phản trắc? Hãy đi ra ngoài!
Đã hèn còn muốn chọc oai
Vào đây: chia rẽ, đào, vây, tò mò?
 
Đi ra! Mau hãy đi cho!
Việt gian: lấy thước chi đo được lòng!
Mi đi câu cá lòng tong
Đem dâng Việt Cộng, tô hồng được ai?

Ý Nga, 1.4.2016
 
*Luật thứ 10 của Hướng Đạo.
**NÓI LÁI:
cầu đạo > cạo đầu, dầu sãi > giải sầu, Có đâu > câu đó,
bỏ đây > Đỏ bây, Vào đây > đào, vây; đi cho > chi đo.
 
ĐẢNG

-Tao trừng trị đâu cần chi pháp luật
Luật là tao, tao là luật vô biên!
Thủ Tướng này, Ủy Viên nọ liền liền
Chiếm quyền lực, ăn no bằng cướp giết.
 
Đảng, Nhà Nước: bán Nhà. Dân đều biết!
Đỏ tà quyền lộ diện xã hội đen
Toàn anh hùng, “liệt” sĩ lắm bằng khen
Có quyền lực là có liền tham nhũng.
 
Chống tham nhũng bằng điều tra Nham, Thủng*
Toàn luật rừng, hiến pháp bảo vệ ai?
Biết cậy ai, toàn “tiến sĩ” bất tài!
Từ… thất bại tiến "lên"… đại thất bại!