Sunday, 27 May 2018

CHUYỆN KỂ RẰNG...

Một trong trăm ngàn chuyện kể về các đỉnh cao trí tuệ loài đười. Bó tay với sự ngu dốt của lũ cán ngố con,cháu HCM

Image may contain: 1 person