Tuesday, 5 June 2018

ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN MƯU TOAN! - Thiên Kim

Cộng sản  thì quá lưu manh !
Đừng nghe lời chúng lanh quanh tuyên truyền 
Những người đầu óc tinh tuyền
Thì không nghe chúng đảo điên "Đánh mình"


Anh em một cảnh đồng tình
Cùng chung cứu nước hi sinh một lòng
Quê hương đau khổ  long đong
Người dân quyết chiến không mong hưởng nhàn


Tù ngục, đánh đập nát tan
Quốc nội mà dám xông pha ... Cùng đường
Mười năm, hai chục không lường
Tội tù thảm cảnh  đời thương đau tàn


Cớ sao ?  Những kẻ thanh nhàn
Ngồi nơi  Hải ngoại   không màng biết nhau    
Hại người   đau đớn thâm sâu
Cho ngay những tiếng xấu đau, bẽ bàng 


Hôm nay  xin nói nhẹ nhàng
Những người tranh đấu còn đang trong tù
Hoặc người đã được ra tù
Thì xin được một lời ru êm đềm...


Xin đừng lên tiếng chêm thêm
Cái xấu cái xí ghép nêm vào người
Nếu thế Việt cộng vui cười
Như ngày trong nước bao người u mê


Nghe theo những điệu cộng rề
Giết Người lãnh đạo bộn bề thương dân
Trăm năm chắc chẳng  còn lần
Một Người  liêm khiết vẹn phần tài ba


Thế rồi...! Non nước tan ra
Thế là bể khổ  lan xa ngàn trùng!
Bây giờ những đấng anh hùng
Linh mục (N)  Văn Lý  vẫn không vơi lòng


Tuổi già sức yếu ngóng trông
Đồng bào trong nước vùng lên anh hùng
Quốc nội  những vị kiên trung
Linh mục  rao giảng "Ác hung lan tràn"


Ta  "Đừng  Sợ Hãi"  cộng  gian
Làm người  Ta phải  giữ An quê nhà...
Ta Người Tị Nạn phương xa
Cùng  nhau yểm trợ  giúp nhà  Việt Nam


Đừng nghe cộng sản gian ngoan
Đánh người yêu nước,  làm tan chí hùng
Đừng nghe cộng xúi  "điên khùng"
Đánh Nguyễn Chí Thiện, đánh "dùm"  Việt Khang


Cộng là một lũ Việt gian
Chúng xúi Ta đánh truyền thanh Cộng Hòa
Hải ngoại đầy dẫy đài ma
Chúng đang giúp cộng ranh ma chia lìa


Chia Ta "Tam tứ phân chia"
Cộng quân,  Ta đã nhẵn lì  "đảng ranh"
Nhớ rằng xưa đã nhập nhằng
Bao người thờ đón cộng quân hung tàn


Bây giờ hối, nước cũng tàn 
Có ai thương nước Việt Nam đau sầu?
Thế thôi, thôi thế! NIỀM ĐAU!!!


Thiên Kim