Monday, 4 June 2018

Giải Ảo Thời Sự 4-6-2018 - Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Dự luật Đặc Khu Tự Trị 99 năm


 

Phần 2: Úc là Thuộc địa của Trung Quốc?