Tuesday, 17 July 2018

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ra yêu sách 5 điểm chuyện đặc khu

Mới đây Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có thư ngỏ gửi quốc hội, cảnh báo về việc bán Đặc khu kinh tế sẽ là một hiểm nguy chực chờ cho dân tộc Việt Nam. trong thư đã nói về 5 yếu tố cần suy xét trước khi quyết định nhấn nút thông qua dự thảo luật đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt. Bức thư ngỏ này có thể coi như là lời hiệu triệu 7 triệu người Thiên Chúa Giáo vào cuộc đồng hành cùng dân tộc.

 

https://c2.staticflickr.com/2/1826/43412423132_e16703f127_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/924/43412423232_f704bd2645_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1781/28574023417_f7f1d2c9ac_z.jpg
Nhà cách mng Lê Anh Hùng va b CSVN bt giam.

https://c2.staticflickr.com/2/1807/43460689551_0cffdfb226_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1769/28574023497_8b3d54d08d_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1823/43412422982_4f9c9bafe3_z.jpg