Monday, 5 November 2018

Giải Ảo Thời Sư 5-11-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Họ Tập lại thủ vai Chú Cuội!
 
Phần 2: Bầu cử tại Mỹ và Chi tiêu của các Tiểu bang