Monday, 31 December 2018

Hình ảnh thời sự trong năm 2018

Chúng ta vẫn được nghe câu thành ngữ "Một tấm hình có giá trị bằng ngàn lời nói". Bởi vì, hình ảnh còn nhắc lại cho chúng ta câu chuyện buồn vui liên quan đến bức ảnh đó. Thế cho nên với một số hình ảnh chọn lọc của năm 2018, chúng ta có thể xem như là những trang sử của một năm vừa qua.
Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị nhìn lại những hình ảnh của năm 2018 để, có thể, tự tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi:
"Chúng ta đang ở đâu và làm gì khi sự kiện này xảy ra?"
"Cảm tưởng của chúng ta như thế nào khìn lại những bức hình lịch sử này?"
"Những sự kiện trong hình đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta?"
Và quan trọng hơn cả là "Những sự kiện trong hình sẽ có ảnh hưởng như thế nào cho tình hình thế giới trong năm 2019 tới đây?"

Đặc San Lâm Viên
__._,_.___