Wednesday, 23 January 2019

Người Hànội xài SIÊU ANH NGỮ

Đặc sản ô mai được dịch thành umbrella tomorrow (chiếc ô ngày mai).

Đặc sản ‘ô mai’ được dịch thành ‘umbrella tomorrow’ (chiếc ô ngày mai).


Chanh leo được dịch sát nghĩa thành lemon climb (quả chanh leo trèo).

Chanh leo được dịch sát nghĩa thành ‘lemon climb’ (quả chanh leo trèo).

Dịch ba ba thành three three là lỗi khiến du khách không thể nhịn cười.

Dịch "gà đồi" thành "chicken hill" (đồi gà)ba ba’ thành ‘three three’ làm du khách trố mắt không hiểu, khi hỏi ra thì "cười té ngửa"...

Món tái bị dịch sang tiếng Anh thành finances - nghĩa tiếng Việt là tài chính.

Món tái bị dịch sang tiếng Anh thành ‘finances’ – là ‘tài chính’, chỉ có... Trời hiểu.

Thực đơn vui tính dịch rau cần sang tiếng Anh là từ ghép của vegetables (rau) và need (cần).

Thực đơn dịch ‘rau cần’ sang tiếng Anh là từ ghép của ‘vegetables’ (rau) và ‘need’ (cần).

Muống bị dịch thành spoon (muỗng), củ quả bị dịch thành old too do người làm thực đơn dùng tiếng Việt không dấu khi sử dụng Google dịch.


‘Muống’ bị dịch thành ‘spoon’ (muỗng), củ quả bị dịch thành ‘old too’ do người làm thực đơn dùng tiếng Việt không dấu khi sử dụng Google dịch.

Món ăn khiến du khách chết điếng vì dịch luộc nửa con gà thành boil half a child (luộc nửa đứa trẻ)

Luộc ‘nửa con gà’ dịch thành ‘boil half a child’(luộc nửa đứa trẻ). Đọc thực đơn, du khách ôm con chạy... té khói.