Thursday, 28 February 2019

Dặn con khi khôn lớn

Là người Việt Nam khi quyết định rời xa quê hương, ngoài việc lánh nạn cho gia đình và bản thân, một phần khác, không nhỏ, là tương lai của con cái. Rồi khi sống ở xứ người với phong tục, tập quán khác hẳn với quê hương ngày cũ thì bậc cha mẹ lại càng phải cố tìm hiểu để hướng dẫn, dạy bảo con cái về nguồn gốc, về "quê cha, đất tổ" của chúng.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài thơ "Dặn Con Khi Khôn Lớn" của tác giả Trang Châu cùng với lời dặn dò cho thế hệ con cháu của những người ly hương
Nhưng con nhớ: "người, người ta trọng
Là người không chối bỏ tổ tiên."

http://www.dslamvien.com/2019/02/dan-con-khi-khon-lon.html


Đặc San Lâm Viên