Tuesday, 12 February 2019

Giải Ảo Thời Sự 12-2-2019 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Thổ Nhĩ Kỳ nắn gân Trung Cộng

Phần 2: Giải phẫu một vụ sụp đổ, Iran 40 năm về trước