Tuesday, 12 February 2019

Hành Tây Bắc

Xuân lại về, nhìn hoa đào nở, khách ly hương chợt giật mình khi nhận biết rằng mình đã trải qua nhiều mùa Xuân nơi xứ người, kể từ
Tháng Tư năm ấy, tàn chinh chiến
Ngựa đã lìa đàn, chim đã bay!
nhìn lại mình thì
Nợ trả chưa xong, đầu đã bạc
Tàn cuộc viễn trình, tay trắng tay.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài thơ "Hành Tây Bắc" của tác giả Lê Tấn Dương để cùng cảm thông với nỗi lòng của tác giả khi nhìn về quê hương
Chuyện cũ quê nhà  - Ta nhớ chứ!
Lửa cháy tan hoang bốn góc trời.
Ta khóc miền Nam, thương đất nước
Máu đào, xương trắng, bạn bè ơi.

Đặc San Lâm Viên