Thursday, 7 February 2019

Nhớ người chiến sĩ vô danh

Trong thời chinh chiến xa xưa, mỗi độ Xuân về chúng ta lại được nghe những bài hát mừng Xuân và trong đó có rất nhiều bài viết về cảnh Xuân của người lính chiến. Những bài hát đó cùng với rất nhiều ca khúc về đời sống và tâm tình của người lính chiến, được gọi là "nhạc lính", đã trở nên những trang chiến sử viết bằng âm nhạc, một đặc điểm chỉ có ở miền nam Việt Nam mà cả kho tàng âm nhạc của thế giới cũng không có trường hợp tương tự, và vì thế hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa trở nên bất diệt.
Nhân ngày đầu Xuân, Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài thơ "Nhớ Người Chiến Sĩ Vô Danh" của tác giả Trần Quốc Bảo để cùng tưởng nhớ và cám ơn sự hy sinh của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong một thời chinh chiến cũ.

http://www.dslamvien.com/2019/02/nho-nguoi-chien-si-vo-danh.html


Đặc San Lâm Viên