Thursday, 7 February 2019

Xuân khởi điểm

Trên sông thời gian, loài người đã dùng những con số, để ghi khắc dòng đời hữu hạn ngắn ngủi của mình, trong cái miên viễn vô cùng của Tạo Hóa. “Tân Xuân Kỷ Hợi” lại thêm một mùa Xuân Tha hương về, với nặng trĩu ưu tư trong lòng người vong quốc. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, thì Ngày Đầu Xuân, cũng vẫn là khởi điểm của Giai Đoạn Mới; Một Hành Trình Mới mà chúng ta sắp phải vượt qua.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị cùng tác giả Trần Quốc Bảo đọc lại những vần thơ của những thi sĩ của những năm qua để thấy rằng chúng ta phải giành lại tay lái của con thuyền thời gian để đưa con tầu Tổ Quốc về bến vinh quang, và khi đó mới chính thật là “Ngày Khởi điểm Mùa Xuân Dân Tộc Việt Nam”.

Đặc San Lâm Viên