Sunday, 17 February 2019

RÁNG HOẠ VẦN EO - Ó Biển 227 LC

Vần "eo" tìm mãi được chữ "heo"
Bứt tóc vò đầu thật chán phèo
Tủi phận "không bằng"* ngồi tréo ngoải
Thương nòi lắm mối ngủ chèo queo
Nằm mơ thấy cỏ tay liền níu
Tỉnh giấc nhìn đồi cẳng vội leo
Ngặt nổi thằng con gân đã nhão
Loay quay một tí đã như bèo

Ó Biển 227 LC

* Không bằng: hổng có bằng cấp